#ukrpryroda
Показ дописів із міткою вихід з кризи. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою вихід з кризи. Показати всі дописи

Якою ми бачимо діяльність нового Уряду в екологічній сфері?

Нинішня політична, економічна, екологічна і соціальна криза є наслідком ігнорування основних засад сталого (збалансованого) розвитку України.

Шляхи виходу з кризи потребують швидких першочергових антикризових кроків і збалансування стратегічних пріоритетів.

Державне регулювання природоохоронної діяльності – це високопрофесійна справа. Екологічне законодавство України – одна з найрозвиненіших сфер національного законодавства (3 томи).

До того ж, Україна є стороною кількох десятків міжнародних конвенцій у сфері охорони навколишнього середовища, підписала двосторонні угоди з багатьма країнами світу, у тому числі із своїми сусідами. 

Екосистеми України є частиною Європейської екологічної мережі

Першочергові антикризові кроки:
 1. Відродити єдність природоохоронної системи України, професійність, збалансованість і координованість її діяльності;
 2. Спростити екологічне регулювання підприємництва, обмежити можливості адміністративного втручання;
 3. Підсилити ефективність економічного механізму природокористування;
 4. Провести екологічний аудит 100 найбільших забруднювачів довкілля України, стимулювати проведення їх модернізації; 
 5. Підняти дієвість екологічної експертизи, аудиту і контролю;
 6. Затвердити та реалізувати стратегію зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України;
 7. Розробити, затвердити та розпочати реалізацію стратегії низьковуглецевого енергоефективного розвитку економіки України. 
Стратегічні пріоритети: 
 • Гарантування ядерної та радіаційної безпеки, мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи; 
 • Екологічне відродження басейну ріки Дніпро та інших рік України, забезпечення населення якісною питною водою; 
 • Поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах; 
 • Запобігання забрудненню Чорного і Азовського морів; 
 • Охорона і сталий розвиток Карпат; 
 • Зміцнення фінансової стійкості природно-заповідного фонду; 
 • Забезпечення переходу України до сталого розвитку.
Реформування інституційного регулювання:
 • Міністерство екології та природних ресурсів України перетворити в Міністерство екологічної політики та ядерної безпеки України; 
 • Відновити обласні, Київське і Севастопольське міські державні управління екологічної безпеки Мінекобезпеки України; 
 • Повернути до складу міністерства Державну екологічну інспекцію; 
 • Відтворити Державне агентство заповідної справи та розвитку соціо-природних систем; 
 • Перетворити Державне агентство екологічних інвестицій у Державне агентство з питань зміни клімату та екологічних інвестицій. 
Розвиток громадського регулювання
 • Забезпечити широку участь громадськості у розробці та реалізації національної екологічної політики, підтримку суспільно корисної діяльності громадських організацій.
 • Налагодити безперервну екологічну освіту і виховання, відроджувати вікові українські традиції поваги до Природи.
 • Надавати громадську підтримку процесів євроінтеграції та виконання міжнародних екологічних угод. 
Очікувані результати реформування – забезпечити містам свіже повітря і чисту питну воду, зелені парки і сквери, селам – чисті ріки, поля, ліси, людям – якісні, екологічно чисті продукти харчування, Україні європейську екологічну перспективу.

Василь Шевчук 
Голова Українського товариства охорони природи, 
доктор економічних наук, професор.

25 лютого 2014 року