#ukrpryroda

Проектна робота

1.Секція охорони надр та екологічної геології імені О.С. Щириці

(голова – ДЕМЧИШИН Михайло Гордійович, д.т.н., професор).

2. Секція раціонального використання земель Укрприроди

(голова – КОВАЛИВ Олександер Іванович, к.е.н.) 


3.Секція охорони рослинного світу 
Укрприроди

(голова – НОВОСАД Валерій Васильович, к.б.н.)

4. Секція охорони тваринного світу 
Укрприроди

(голова – ДОДА Володимир Матвійович)

5. Секція водних ресурсів та атмосферного повітря 
Укрприроди

(голова – ЛАВРЕНТЬЄВ Георгій Андрійович)

6.Секція правових основ природокористування 
Укрприроди

(голова – академік МАЛИШЕВА Наталія Рафаелівна)

7.Секція природно-заповідних територій 
Укрприроди

(голова – МЕЛЬНИК Віктор Іванович, д.б.н., професор)

8. Секція екологічної політики і освіти 
Укрприроди

(голова – БІЛЯВСЬКИЙ Георгій Олексійович, д. г-м н., проф.)

9. Секція екологічної освіти та екологізації виробництва

( голова – доцент НАВРОЦЬКИЙ Василь Миколайович)

10.Секція біологічної та генетичної безпеки 
Укрприроди

( голова - КОНДРАТЮК Володимир Володимирович)

11. Секція з питань зміни клімату 
Укрприроди

(голова – КУБЛАНОВ Семен Хомович)

12. Юнацька (молодіжна) секція 
Укрприроди

(голова – РАДЧЕНКО Тамара Дмитрівна)

13. Секція з питань відходів та вторинніх ресурсів 
Укрприроди

(голова – МОТОРИН Євген Михайлович)

14. Секція екології лісу 
Укрприроди

(голова – ПАРПАН Василь Іванович, д.б.н., проф.)

15. Секція ноосферогенезу і гармонійного розвитку Наукової ради НАН України з навколишнього середовища і сталого розвитку

(голова – ШЕВЧУК Василь Якович, д.е.н., професор)