#ukrpryroda

Склад президії Укрприроди


CКЛАД ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ОБРАНИЙ 16 червня 2011 року на ХІІ з’їзді Товариства 


ШЕВЧУК Василь Якович – Голова Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи, доктор економічних наук, професор

КАНАВЕНКО Віталій Дмитрович –заступник Голови Президії ВР Укрприроди

КИРИЧЕНКО Олександр Анатолійович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, доктор економічних наук, професор

ЛИТВИНЕНКО Анатолій Юрійович – голова президії Вінницької обласної ради Укрприроди 

ЛІПІНСЬКИЙ В’ячеслав Миколайович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди

ЛІСОВЕЦЬ Катерина Іванівна – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, головний бухгалтер

НАВРОЦЬКИЙ Василь Миколайович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, доцент

НАГОРНЮК Борис Васильович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, дійсний член УНГА

НЕСТЕРЕНКО Микола Петрович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди

ПАНКОВ Олександр Ігорович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, кандидат економічних наук

ЯЦИК Анатолій Васильович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, академік НААН України

ДОЛИНСЬКИЙ Слава Кирилович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, голова президії Одеської обласної ради УкрТОП, заслужений природо- охоронець України

КОНДРАТЮК Володимир Володимирович - заступник Голови Президії ВР Укрприроди, голова Всеукраїнської секції біологічної та генетичної безпеки

МАЗУРКЕВИЧ Олександр Олександрович – заступник Голови Президії ВР УкрТОП, голова президії Київської обласної ради Укрприроди, кандидат географічних наук

СТЕЦЕНКО Микола Пилипович – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, голова Асоціації природоохоронних територій України

ТЕЛЄГІНА Алевтина Сергіївна – заступник Голови Президії ВР Укрприроди, голова президії Сумської обласної ради Товариства, голова Ревізійної комісії Українського товариства охорони природи 

БІЛЯВСЬКИЙ Георгій Олексійович – голова Всеукраїнської секції екологічної політики і освіти Укрприроди, доктор геолого-мінералогічних наук, професор

ДЕМЧИШИН Михайло Гордійович – голова Всеукраїнської секції охорони надр та екологічної геології імені О.С. Щириці, доктор технічних наук, професор

МЕЛЬНИК Віктор Іванович – голова Всеукраїнської секції природно-заповідних територій Укрприроди, доктор біологічних наук, професор

НОВОСАД Валерій Васильович – голова Всеукраїнської секції охорони рослинного світу Укрприроди, кандидат біологічних наук, член - кор УЕА

РАДЧЕНКО Тамара Дмитрівна – голова Всеукраїнської юнацької секції Укрприроди

ГРОМОВИЙ Василь Олександрович – перший заступник голови Держкомгідромету України 

КУРУЛЕНКО Святослав Сергійович – радник Мінприроди, кандидат економічних наук, доцент, заслужений природоохоронець України 

ЛАВРЕНТЬЄВ Георгій Андрійович – головний інженер, голова Всеукраїнської секції водних ресурсів та атмосферного повітря Укрприроди