#ukrpryroda

Склад президії Укрприроди


ПРЕЗИДІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

1. ШЕВЧУК Василь Якович – голова Українського товариства охорони природи, доктор економічних наук, професор

2. АРТЕМЕНКО Ігор Олександрович – заступник голови президії ВР з питань взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями, підприємствами 

3. ГАРУЦО Олег Андрійович – заступник голови президії ВР – керівник  департаменту забезпечення природоохоронної діяльності

4. ДАЙНЕКО Леонід Іванович – голова Луганської обласної організації Товариства

5. ДЕМЧИШИН Михайло Гордійович – голова Всеукраїнського секції екологічної геології та охорони надр ім. Олекси Щириці, доктор геолого-мінералогічних наук, професор

6. ДОЛИНСЬКИЙ Слава Кирилович – заступник голови президії ВР з охорони Чорного моря, голова Одеської обласної організації Товариства

7. ДУХОТА Наталія Григорівна – голова Ревізійної комісії Товариства

8. КУРУЛЕНКО Святослав Сергійович – президент Спілки екологічних аудиторів України, представник Торгово-промислової палати України, кандидат економічних наук  

9. ЛИТВИНЕНКО Анатолій Юрійович – голова Вінницької  обласної організації Товариства

10. ЛІСОВЕЦЬ Катерина Іванівна – заступник голови президії ВР – головний бухгалтер президії Всеукраїнської ради Товариства

11. МАЗУРКЕВИЧ Олександр Олександрович – заступник голови президії ВР по Києву та Київській області, голова Київської обласної організації Товариства, кандидат географічних наук 

12. МЕЛЬНИК Віктор Іванович – заступник голови президії ВР, голова Всеукраїнської секції природно-заповідних територій, доктор біологічних наук, професор

13. НАВРОЦЬКИЙ Василь Миколайович – заступник голови президії ВР з правових питань, доцент

14. НОВОСАД Валерій Васильович – заступник голови Президії ВР, голова Всеукраїнської секції охорони  рослинного світу

15. ПАНКОВ Олександр Ігорович – заступник голови президії ВР з міжнародних питань, кандидат економічних наук

16. РАДЧЕНКО Тамара Дмитрівна – голова Всеукраїнської секції юних натуралістів

17. СТЕЦЕНКО  Микола  Пилипович – заступник голови президії ВР з питань заповідної справи, голова Асоціації природоохоронних територій України

18. ТЕЛЄГІНА Алевтина Сергіївна – заступник голови президії ВР, голова Сумської обласної організації Товариства

Голова Президії Всеукраїнської ради
Українського товариства охорони природи                           В.Я.ШЕВЧУК