#ukrpryroda

Історія


УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

ОХОРОНЯТИ, БЕРЕГТИ, ВІДРОДЖУВАТИ 

Українське товариство охорони природи (УкрТОП) — громадська екологічна організація, створення якої було предтечею хрущовської відлиги. Під тиском УкрТОП у 1967 році Уряд Української РСР створив Держкомприроди, як центральний орган влади. Це сталося на три роки раніше, ніж створення Агентства охорони довкілля США (англ. Environmental Protection Agency) та на 21 рік раніше ніж створення подібних державних органів в Москві (рос. Госкомприроды СССР/РСФСР). Держкомприроди України має статус міністерства з 1991 року.

Маючи мережу місцевих представництв в областях, м.Києві та м.Севастополі, а також у багатьох районних центрах, УкрТОП сприяє громадській обізнаності з вторинною переробкою відходів (англ. recycling), поширює екологічну освіту та любов до природи у школах, місцевих громадах та серед місцевої влади.

Історія заснування

Українське товариство охорони природи (УкрТОП) засноване 28 червня 1946 року і має цікаву та сповнену боротьби історію першопочатківців українського природоохоронного руху. Відповідаючи на численні звернення українських вчених-природоохоронців, багато з яких були академіками, Микита Хрущов (глава Уряду та КПУ) надав дозвіл на створення УкрТОП. До середини 1960-х рр. УкрТОП було єдиним голосом екології у проектах рішень державного управління; в цей час УкрТОП домагалося впровадження комплексного еколого-економічного підходу до управління економікою та створення міністерства екології в структурі Уряду УРСР.

Протягом 1963–1982 рр. головою УкрТОП був Михайло Воїнственський. У 1971 р. керівник Львівського відділення УкрТОП проф. Степан Стойко запросив на роботу В'ячеслава Чорновола, щойно повернувшогося з в'язниці за політичні переконання.

За часів застою і перебудови УкрТОП також поставило своїм пріоритетом екологічну освіту, зокрема серед українських школярів, студентів та пенсіонерів. Голос громадськості щодо екологічних питань пробивався і у часи, коли головою Держкомприроди була видатна донька Херсонщини Проценко Діна Йосипівна (1978-1988 рр.).

УкрТОП було перереєстроване Мін'юстом 2 грудня 1992 року (свідоцтво № 335) відповідно до Статуту, затвердженого 9-им з'їздом УкрТОП від 21 листопада 1991 року. Відповідно до статуту з'їзд УкрТОП формує Всеукраїнську раду та її Президію з більшістю членів на громадських засадах. В цей час УкрТОП активізує проведення громадського контролю за екологічними забрудненнями внаслідок господарювання, виборюючи право громадян на чисте довкілля.

З 2002 року головою Президії Всеукраїнської ради УкрТОП є колишній міністр екології Василь Шевчук.

Організаційна структура

УкрТОП є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією. Вищим керівним органом управління УкрТОП є з'їзд, а в період між з'їздами, що відбуваються раз на 5 років, є Всеукраїнська рада та її Президія.


Всеукраїнській раді підпорядковані 21 обласна, Київська та Севастопольська міські організації УкрТОП. У складі обласних та Київської і Севастопольської міських організацій є 354 районних і 70 міських осередків, до складу яких входить 23 тисячі первинних організацій та більше 10 тисяч колективних членів, понад 2 мільйони індивідуальних членів

Напрямки діяльності

  • Участь у державно-політичному дискурсі 
  • УкрТОП виступає за громадський і парламентський контроль за чистотою довкілля, бере участь в усіх парламентських екологічних слуханнях у Верховній Раді України, сприяє впровадженню Оргунської конвенції та закону "Про екологічний аудит".
  • УкрТОП активно пропагує впровадження українським бізнесом систем управління екологічними та соціальними ризиками, "Принципів екватора"- бізнес-моделей, що сприяють досягненню сталого розвитку через енерго- та ресурсоефективність, стале землекористування та збереження біорізноманіття, ведення бізнесу з партнерами, які управляють своїми екологічними і соціальними ризиками та дбайливе ставлення до працівників і місцевих громад, Принципів корпоративної соціальної відповідальності.
Тематичні напрямки - робота у Секціях УкрТОП

У системі УкрТОП діє 10 всеукраїнських та 140 обласних секцій, в основі діяльності яких є питання екологічної безпеки, охорони та відновлення тваринного і рослинного світу, надр, водних ресурсів, атмосфери, земельних ресурсів, рибних запасів, лісів та природно-заповідних територій, розвитку та поширення юнацького руху, тлумачення правових основ природокористування.

Результатами роботи секцій є розробка та підготовка рекомендацій до нормативно-правових документів з охорони та раціонального використання природних ресурсів, поширення екологічних знань серед школярів, студентської молоді, населення регіонів, підготовка та впровадження методичної допомоги регіональним та місцевим осередкам УкрТОП.

Проведення екологічних заходів в регіонах

Члени УкрТОП беруть активну участь у проведенні таких міжнародних та всеукраїнських екологічних акцій, як "День довкілля", "Всесвітній день охорони навколишнього середовища", "День Землі", "Всесвітній день водно-болотних угідь", "Чиста Україна — чиста Земля", а також обласних природоохоронних акцій — "Первоцвіт", "Джерело", "Ялинка", "Чисте повітря", "Синиця", "Болотна черепаха", "Нерест" та ін.

Важливим питанням діяльності УкрТОП щодо залучення населення до охорони довкілля є проведення різноманітних регіональних та місцевих екологічних акцій з лісонасадження, озеленення у містах, благоустрою населених пунктів, впорядкувань берегових охоронних смуг річок і озер, ліквідації сміттєзвалищ та ін.

Регіональні організації УкрТОП виступають ініціаторами проведення екологічних суботників і толок. Так, лише у 2004 році члени Товариства та учасники акцій розчистили майже 430 км берегових смуг малих річок, упорядкували 5 тисяч джерел і колодязів, посадили дерева та кущі на площі майже 1500 га.

Просвітницька діяльність

Із року в рік Всеукраїнська рада разом із регіональними організаціями УкрТОП проводять виховну та просвітницьку роботу серед населення країни. Ця робота — один з найголовніших напрямків діяльності.

Просвітницька діяльність УкрТОП здійснюється через видавничу діяльність (це, зокрема, всеукраїнські: науково-популярний Журнал "Рідна природа", журнал "Свята справа" та газета "Трилисник", багато брошур, газет, проспектів, що видаються в областях), шляхом регулярних виступів у ЗМІ, насамперед, у радіо-телевізійних передачах екологічного спрямування, а також — завдяки проведенню круглих столів та семінарів, через здійснення екскурсій вихідного дня, підготовку та показ відеофільмів, організацію тематичних виставок.