#ukrpryroda

Книжки


Розвиток заради порятунку

Шевчук В.Я., Черняк В.К., Ковальчук Т.Т., Педан М.П., Панков О.І. та ін. – К.: Геопринт, 2016. – 184 с. ISBN 978-617-674-019-3


Ця книга є інтелектуальною інвестицією українських вчених та експертів у будівництво сильної процвітаючої держави, формування конкурентоздатної структури української економіки, що діє за європейськими стандартами, створення надійного базису для зовнішньої політики і безпеки. У книзі обґрунтовано еколого-соціальну модель розвитку, дано відповіді як здійснити модернізацію економіки, викорінити бідність та розширити внутрішній ринок; висвітлено структуру економічного розвитку та викидів парникових газів; проблеми розвитку в умовах глобальної зміни клімату; стратегії, концепції і програми розвитку національного господарства та основних його секторів і кластерів (енергоефективності, енергетики, промисловості, інвестицій та інновацій, транспорту, інфраструктури, житлово-комунального господарства, сільського господарства, поводження з відходами та ін.); шляхи досягнення цілей сталого розвитку ООН в Україні заради нашого спільного майбутнього. Книга буде корисною відповідальним політикам, урядовцям, державним службовцям, усім тим, хто приймає рішення на державному та регіональному рівнях, а також науковцям, викладачам, студентам.


Прокіп А.В.


Гарантування енергетичної безпеки: минуле, сьогодення, майбутнє: / А.В. Прокіп. – Львів: ЗУКЦ, 2011. –154 С.ISBN 978-617-655-009-9


У монографії розглянуто підходи до розуміння поняття «національна енергетична безпека». Запропоновано ієрархію пріоритетів для найбільш ефективного гарантування енергетичної безпеки в сучасних умовах. Визначено формоутворювальні рівні національної енергетичної безпеки, які детермінують її кінцевий стан, запропоновано індикатори оцінювання її стану на кожному із рівнів. Запропоновано ідею автотрофності енергозабезпечення, як форму задоволення енергетичних потреб людства в умовах формування суспільства сталого розвитку. Встановлено особливості енергетичної безпеки у суспільстві сталого розвитку. Окреслено напрями гарантування енергетичної безпеки в контексті реалізації ідей сталого розвитку. Визначено можливості та труднощі зміцнення енергетичної безпеки України.
Для студентів, аспірантів, магістрів та науковців, які цікавляться проблемами енергетичного убезпечення в сучасних умовах та у контексті реалізації ідей сталого розвитку.


Прокіп А.В. 

Еколого-економічна оцінка заміщення невідновлюваних енергоресурсів біологічно відновлюваними: монографія/ А.В. Прокіп. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 212 с. ISBN 978-966-1518-65-9


У монографії досліджуються теоретичні та науково-прикладні аспекти оцінки еколого-економічної ефективності заміщення невідновлюваних енергоресурсів біологічно відновлюваними, обґрунтовуються методологічні підходи для здійснення такої оцінки, формалізуються критерії та розробляються методичні підходи еколого-економічної оцінки доцільності заміщення. Аналізується вплив використання відновлюваних енергоресурсів на національну безпеку. Розглядається зарубіжний досвід та вітчизняний потенціал використання біологічно відновлюваних енергоресурсів.
Видання призначене для студентів, магістрів, аспірантів та науковців, які цікавляться проблемами економічного оцінювання екологічних ефектів, пов’язаних із використанням паливних енергоресурсів.