#ukrpryroda
Показ дописів із міткою звернення голови УкрТОП. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою звернення голови УкрТОП. Показати всі дописи

Звернення Українського товариства охорони природи до виборців та кандидатів у народні депутати України на виборах 21 липня 2019 року

Шановні виборці, шановні кандидати у народні депутати України!

Українське товариство охорони природи – найбільша (понад 1 млн. членів) і найстарша (73 роки) всеукраїнська громадська організація бере активну участь у громадсько-політичному житті країни. Наші пріоритети – охорона сприятливого для життя навколишнього природного середовища, збереження здоров’я народу України, здійснення наукової та просвітньої діяльності, захист екологічних прав громадян, організація й участь у заходах по охороні природи, забезпеченню екологічної безпеки, раціональному використанню природних багатств, реалізація екологічної політики розвитку України.

Всеукраїнською радою УКРПРИРОДИ проаналізовано програми партій і кандидатів у народні депутати на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Найбільшою мірою пріоритетам Товариства відповідають програми партій: «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Сила і Честь», «Слуга народу». Великі резерви для співпраці з Товариством мають: «Батьківщина», «Голос», «Партія Зелених України», «Радикальна партія» та ін.

Серед кандидатів у народні депутати найбільше відповідають пріоритетам УКРПРИРОДИ програми і дії відомих захисників природи і держави:

 • РИБИНСЬКИЙ Ігор Євгенович – виборчий округ № 64, Житомирська обл.;
 • КОСТЕРІН Володимир Олександрович – виборчий округ № 221, м. Київ;
 • ЛИТВИН Володимир Михайлович – виборчий округ № 65, Житомирська обл.;
 • МОСКАЛЕНКО Ярослав Миколайович – виборчий округ № 96, Київська обл.;
 • ПОРХУН Олександр Володимирович – виборчий округ № 217, м. Київ;
 • ДЕГТЯРЬОВА Лариса – виборчий округ № 212, м. Київ;

(список кандидатів буде доповнюватись по мірі аналізу програм і дій).

Українське товариство охорони природи підтримує дружні до природи політичні партії, а також екологічно орієнтованих кандидатів-державників. Товариство очікує на політичну волю і підтримку – сподіваємось, що обрані народні депутати створять відповідне міжфракційне об’єднання.

Василь ШЕВЧУК, голова Українського товариства охорони природи
17 липня 2019 року

Ми захищаємо не тільки природу, ми оберігаємо людське в людині!

Шановні товариші – природоохоронці України!

26 липня 1946 року – через рік після завершення другої світової війни, яка завдала величезних бід і руйнувань усьому живому на Землі, у тому числі й Природі – було прийнято Постанову Ради Міністрів УРСР про утворення Українського товариства охорони природи. 

За 68 років Товариством зроблено безліч добрих справ – малих і великих. А головне – виховано цілі покоління людей в дусі тисячолітніх Українських традицій поваги до Природи.

Ми захищаємо не тільки Природу, ми оберігаємо і виховуємо людське в Людині! Дитина, яка нагодувала пташку, відкрила шлях у світ без голоду, холоду і страждань, у світ Добра. 

У цьому році Україна, з одного боку, виборола Свободу, а з іншого – на наші землі прийшла війна. Свобода відкрила нам омріяні у віках можливості збудувати свою – незалежну, соборну, вільну державу, де щасливо житимуть люди. Війна ж хоче не дати нам реалізувати ці можливості, залишити у неволі на своїй землі.

Але Добро і Свобода – сильніші від зла і неволі. Україна переможе! 

Ми знову, як і після тієї війни, відродимо нашу Природу – Храм Життя, відбудуємо країну, побудуємо сучасну європейську державу. 

Тож у ці дні, щиро вітаючи Вас з 68-ю річницею Українського товариства охорони природи, я бажаю кожному з нас і усій нашій Україні – перемоги, миру, свободи, добра, благополуччя!

З повагою 

Василь Шевчук 
голова Президії Всеукраїнської ради 
Українського товариства охорони природи.

26 липня 2014 року

Довести, що Україна як держава – відбулася!

Із виступу Шевчука В.Я. на науково-практичній конференції «Україна сьогодні: виклики для економіки та державності» 

Сьогодні не тільки Україна, а увесь стривожений світ шукає вирішення економічних, соціальних, екологічних проблем, до яких тепер додались і проблеми глобальної системи безпеки, у новій політиці розвитку. 

Політика сталого розвитку, яка є основою Порядку денного на XXI століття, передбачає поєднання економічних, соціальних та екологічних цілей розвитку, врахування інтересів нинішнього і майбутніх поколінь, участь у розробці та ухваленні рішень представників влади, науки, бізнесу та громадськості. 

Можна стверджувати, що якби ці принципи державотворення були збережені, ми не мали б сьогодні тих викликів, перед якими стоїмо. 

А якби разом працювали влада, наука, бізнес і громадськість – у нас була б і безпека, і спокій, і впевненість у майбутньому. 

Так сталося, що усі ці суспільні інституції не тільки не співпрацюють (хіба що окрім бізнесу і влади), а й виживають, хто як може. 

Драмою України є відсутність у влади потреби в наукових рекомендаціях і зневага до національного економічного мислення. 

У цьому корінь усіх викликів для економіки та держави. 

Коротко окреслю деякі найбільш гострі виклики та рецепти їх подолання, які разом з моїми колегами професором Ковальчуком Т.Т. і професором Черняком В.К. ми виклали у книзі «Актуалітети політики розвитку». 

Основна проблема розвитку України – це проблема якості. Вирішення цієї проблеми пов’язане з утвердженням, по-перше, нової якості влади, по-друге, нової якості економічного розвитку, по-третє, нової якості життя. 

Основними критеріями оцінки ефективності діяльності влади повинні стати динаміка індексу людського розвитку, зростання середньої тривалості життя, покращення демографічної ситуації. 

Утвердження нової якості економічного розвитку потребує виведення України на траєкторію сталого або ж еко-соціального розвитку. Це пов'язано із включенням природного та людського капіталу в інноваційну модель, із визначенням соціальних та екологічних стандартів та їх суворим дотриманням. 

Природні умови України дозволяють їй зайняти одне з провідних місць у Європі та світі за виробництвом багатьох видів промислової продукції та широкого спектра якісних продовольчих товарів. Розташування у центрі Європи спроможне забезпечити країні провідне місце найбільшого на євразійському континенті транспортно-логістичного вузла. 

Науково-освітній потенціал у поєднанні з розвинутою мережею наукових установ і вищих навчальних закладів здатен забезпечити нашій країні роль генератора новітніх технологій, виробництва і постачання на внутрішній та зовнішній ринки високотехнологічної конкурентоспроможної продукції. 

Натомість Україна перебуває на передостанньому місці в Європі (перед Молдовою) за розвитком сучасного внутрішнього ринку та купівельною спроможністю населення. 

Зовнішньоекономічні відносини тримаються на експорті напівсировинної продукції чорної металургії, мінеральних добрив і трудових ресурсів для некваліфікованих видів праці. До цього слід додати катастрофічно високу енергомісткість виробництва, вразливість енергетичної та економічної безпеки держави. 

Крім того, негативні тенденції, які склалися у виробничій сфері (старіння основних фондів, технологічного оснащення, втрата найбільш кваліфікованої частини кадрів тощо) можуть призвести у найближчі роки до нової системної кризи вітчизняної економіки. 

Тому енергійний перехід на інноваційну модель розвитку є єдиним шансом уникнути такої кризи. Перш за все йдеться про перехід від екстенсивних до інтенсивних факторів росту, зміни структури ВВП. 

Тут доречно згадати вислів короля Брунею, який сказав: “Мене мало цікавить індекс ВВП, мене цікавить індекс людського щастя”. 

Перехід до нової якості життя пов'язаний із визнанням того факту, що основною соціальною проблемою України є оплата праці, проблема заробітної плати, отже, проблема подолання бідності

Без радикальної реформи політики заробітної плати проблему бідності широких верств населення розв’язати неможливо. Тому одним з найбільш невідкладних завдань є забезпечення виконання заробітною платою її відтворювальної та стимулюючої функцій. 

Йдеться про перехід від дешевої до дорогої робочої сили, що сприятиме оновленню виробничого апарату, ступінь зношеності якого сягнула 70-80 %. Дешева робоча сила – гальмо науково-технічного прогресу. Теорія і практика дешевої робочої сили є вкрай шкідливою не тільки для забезпечення економічного зростання, а й з точки зору зростання індексу людського розвитку. 

Зростання заробітної плати потягне за собою зростання пенсій. Об'єктивною основою зростання пенсій має бути зростання заробітної плати, а не суб'єктивно встановлені добавки до пенсій. 

Головна проблема якості економічного розвитку – підвищення конкурентоспроможності. Основними напрямками вирішення цієї проблеми є формування сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання інноваційної діяльності, оновлення основних виробничих фондів, створення високотехнологічних робочих місць, підвищення продуктивності праці та енергоефективності виробництва, структурні та інституційні реформи. 

Україні треба покладатися на власні сили. 

З таким людським, природним, економічним, оборонним, міжнародним потенціалом у нас є можливості своєю боротьбою і працею подолати виклики для економіки та державності, перейти до сталого розвитку і довести, що Україна як держава – відбулася. 

Василь Шевчук
доктор економічних наук, 
професор 

26 червня 2014 р.

Environmental world against war in Crimea

We, environmentalists from Ukraine, Russia, Europe, America, Asia, Africa and Australia - all over the world, strongly oppose any military action in such a small corner of our planet. War - is not only a tragedy for the people, it is a tragedy for the environment, for the suffering of all living organisms on earth.

Today there is a threat of war in Crimea - in this fabulously beautiful "brooch on the planet’s Earth body".

It shakes generation - Russia declared war against Ukraine? It seemed that this never can happen, because it never could be possible!

But yesterday, the Russian parliament unanimously voted for war against Ukraine. Is it possible that there is no at least one doubter?

I, Vasily Shevchuk, referring to Russia on behalf of all environmentalists of the world with whom I have worked together for many years to make our planet cleaner and safer, and these are my fellow ministers from Russia, Europe, America, Asia, Africa, New Zealand - stop!

I appeal to Valentina Matvienko - you, a native of Ukraine, you have deceived your colleagues, saying that Russians are dying here. In Crimea, thank God, from the beginning of your invasion, yet no one died. Do not try to strike factual material for your words!

The snipers have credited for forever in Heaven Hundred (Nebesna Sotnya) not only Ukrainians, there are also - Armenians, Georgians, Belarusians, Jews, Russians ... There are all who fearlessly gave their lives for freedom of their land - Ukraine.

Finally, you have to understand - it's not “fascists” and “banderas” (as you call them contemptuously), they are - Heroes' that “overshadowed the country by their chests” from the homegrown dictatorship.

And you, previously respected by me Nikolai Ivanovich Ryzhkov, are following the same wrong path. You, as the Prime Minister during the glasnost era, cannot know the truth.

And the truth is - in Ukraine the civil society has awakened, which would no longer pray for power. We do want to and will run our country. And we will do it the way we will be proud of, and we will not be ashamed, or worse - fear.

And then you want to export to us your dictatorship? It will not work!

So, Mrs. Matvienko, you have to know that you clicked the button “YES” not for voting, you actually pulled the trigger against your former homeland. How do you want then (if you are going to) to come here, to the graves of your ancestors?

I appeal to Putin - stop! Forgiveness Sunday today, forgive yourself your grievances to new Ukraine. Ask for forgiveness for what you have sown. And we'll forgive you if you stop and turn from the warpath against Ukraine.

Remember - you and your children will not have forgiveness for centuries. You can be the first Russian ruler to unleash a war between the two brotherly people. You want such fame?

In these days, when we are celebrating the 200th anniversary of Taras Shevchenko, let's remember his words: “Embrace well one another, my brothers, I pray you, beg you”.

Crimea lives and blooms in Ukraine thanks to the life-giving waters of the Dnieper, thanks to the peace and tranquility, thanks to ethnic harmony.

Nobody would dare to violate this, no one is allowed!

Stop, do not destroy life, do not destroy nature, do not shoot!

VASYL SHEVCHUK 
Head of the Ukrainian Society for Nature Conservation
 The former Minister of Environment and Nuclear Safety

March 2, 2014, 9:45 (Kiev time)


Экологи всего мира против войны в Крыму

Мы, экологи Украины, России, Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии – всего мира, решительно выступаем против военных действий в любых уголках нашей такой маленькой Планеты. Война – это не только трагедия для людей, это трагедия для природы, страдания для всего живого на земле. 

Сейчас нависла угроза развязывания войны в Крыму – в этой сказочно красивой «брошке на теле планеты Земля».

Содрогнутся поколения – Россия объявила войну Украине? Казалось, этого не может быть никогда, потому что не может быть никогда!

Но вчера Российский парламент единогласно проголосовал «за» войну против Украины. Неужели не нашлось хотя бы одного сомневающегося? 

Я, Василий Шевчук, обращаюсь к России от имени всех экологов мира, с которыми я вместе много лет работал, чтобы наша Планета была чище и безопаснее, а это – мои коллеги-министры из России, стран Европы, Америки, Азии, Африки, Новой Зеландии – остановитесь! 

Я обращаюсь к Валентине Матвиенко – Вы, уроженка Украины, Вы обманули своих коллег, сказав, что здесь гибнут россияне. В Крыму, слава Богу, с начала вашего вторжения пока еще никто не погиб. Не вздумайте подводить фактаж под ваши слова! 

В Небесную Сотню снайперами навечно зачислены не только украинцы, там вместе – армяне, грузины, белорусы, евреи, русские… Там все, кто без страха отдал свои жизни за Свободу своей – Украинской земли.

Поймите наконец-то – это не «фашисты» и «бандеровцы» (как вы их презрительно называете), это – Герои «грудью заслонившые страну» от своей доморощенной диктатуры. 

И Вы, уважаемый мною ранее Николай Иванович Рыжков, туда же. Вы же, как премьер-министр в эпоху гласности, не можете не знать правды.

А правда такая – у нас, в (а не «на», как у вас говорят) Украине, проснулось гражданское общество, которое не будет больше молиться на власть. Мы сами хотим и будем управлять своей страной. И сделаем ее такой, какой будем гордиться, а не стесняться, или хуже того – бояться.

И вы после этого хотите экспортировать нам свою диктатуру? Не выйдет!

Так вот, госпожа Матвиенко, знайте, что Вы нажали «за» не на кнопку для голосования, Вы нажали на спусковой крючок против своей бывшей Родины. Как Вы после этого собираетесь (если теперь вообще собираетесь) приезжать сюда, к могилам своих предков? 

Я обращаюсь к Путину – остановитесь! Сегодня Прощеное воскресенье, простите себе свои обиды на новую Украину. Попросите прощения за то, что вы уже посеяли. И мы вас простим, если вы остановитесь на тропе войны против Украины. 

Помните – вам и вашим детям не будет после этого прощения в веках. Вы можете стать первым русским правителем, развязавшим войну между двумя братскими народами. Такой славы вы хотите?

В эти дни, когда мы вместе отмечаем 200-летие Тараса Шевченка, давайте лучше вспомним его слова: «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю». 

Крым живет и цветет в Украине благодаря живительным водам Днепра, благодаря миру и спокойствию, благодаря межнациональной гармонии. 

Никто не посмеет нарушить этого, никому не позволено!

Остановитесь, не губите жизни, не разрушайте природу, не стреляйте!

Василий Шевчук, 
голова Украинского общества охраны природы, 
экс-министр экологии и ядерной безопасности Украины

2 марта 2014 года, 9:45 по Киеву

Вітання з нагоди 67-ї річниці утворення Українського товариства охорони природи

Шановні товариші, шановні природоохоронці України!

Щиро вітаю вас з 67-ю річницею Українського товариства охорони природи! 26 липня повоєнного 1946 року було прийнято Постанову Ради Міністрів УРСР про утворення нашого Товариства. За ці роки й десятиліття зроблено безліч добрих справ, виховано не одне покоління в дусі тисячолітньої Української традиції поваги до Природи. 

Ми з’єднуємо земне і духовне, оберігаємо не тільки Природу, але й Людину. У дні 1025-річчя хрещення України-Русі по особливому звучить і перша заповідь еколога: «Природа – це Храм Життя». Світ не ділиться на молекули й атоми, його зв’язує духовна тканина, яка є у кожному з нас, у безпритульних тваринах, у рослинах, скрізь. Світ єдиний, наші вчинки, помисли, дії здатні робити його кращим, чистішим, гармонічнішим. І тоді Життя сповнюватиметься добром, а дорога вестиме до Храму.

Тож бажаю кожному з вас і усім нам разом гармонії, добра, благодаті!

З повагою 
Василь Шевчук, голова Українського товариства охорони природи.
26 липня 2013 року

Технологія конструювання еко-майбутнього

Виступ голови Президії 
Всеукраїнської ради
Українського товариства охорони 
природи Шевчука В.Я. на XIII з’їзді Товариства

Шановні товариші! 

Сьогодні – Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища! Я щиро вітаю усіх членів Українського товариства охорони природи, усіх природоохоронців та усіх наших співвітчизників з цим святом. Природа – це Храм Життя! 

Українському товариству охорони природи виповнюється 67 років! І сьогодні наше Товариство – немов би єдиний різнобарвний килим, зітканий добрими справами і людьми в усіх краях і регіонах нашої країни – від Сходу до Заходу, від Півдня до Півночі. 

Десять років як я очолюю наше Товариство. Що це були за роки у житті Товариства і у моєму житті? Відділити їх не можна, усе переплелося. 

Усі ці роки я дуже уважно працював з кожним із вас, з нашими організаціями, з людьми і тепер хочу доповісти про сучасну діяльність Товариства, про нові ідеї, фактично – про новий вектор розвитку. 

1. Робота Президії та Всеукраїнської ради УкрТОП 

У звітному періоді відбулось два засідання Всеукраїнської ради УкрТОП (16 червня 2011року і 14 грудня 2012 року) та 11 засідань її Президії (26 липня, 28 жовтня, 8 грудня 2011 року, 26 січня 2012 року, 10 квітня 2012 року, 15 травня 2012 р., 26 липня 2012 р., 1 листопада 2012 року, 28 лютого 2013р., 19 квітня, 23 травня 2013 року). На засіданнях було розглянуто більше 50 важливих питань організаційно-масової та просвітницької діяльності Українського товариства охорони природи. 

Важливими проблемними питаннями загальносуспільного значення, розглянутими на засіданнях Президії ВР УкрТОП та Академії ноосфери, були: “Ринок української землі – зона особливих інтересів”, «Проблеми видобутку сланцевого газу в Україні: еколого-економічні аспекти», «Моніторинг довкілля – засіб від екологічної сліпоти», «Ноосферні засади нової політики розвитку: до 150-річчя В.І.Вернадського» та ін. 

Президія Всеукраїнської ради УкрТОП надає великого значення заохоченню природоохоронного активу. За поданням Президії ВР УкрТОП, підтриманим Мінприроди України та Чернівецькою ОДА, Указом Президента України від 24 червня 2011 року голові Чернівецької обласної ради Товариства Королюку Василю Івановичу присвоєно почесне звання “Заслужений природоохоронець України”. 

За заслуги перед Українським народом, багаторічну природоохоронну діяльність, високий професіоналізм цінними подарунками Верховної Ради України у 2012-2013 роках нагороджені: 

Мазуркевич Олександр Олександрович – заступник Голови Президії ВР УкрТОП, голова Київської обласної ради Товариства; 

Нагорнюк Борис Васильович – заступник Голови Президії ВР УкрТОП. 

Почесною відзнакою Київського міського голови за багатолітню плідну роботу на природоохоронній ниві нагороджений керівник департаменту забезпечення природоохоронної діяльності УкрТОП Гаруцо Олег Андрійович. 

2. Діяльність Всеукраїнських секцій 

В Українському товаристві охорони природи діють 14 всеукраїнських наукових секцій: 

 • охорони надр та екологічної геології імені О.С. Щириці (голова – д. т. н., проф. Демчишин Михайло Гордійович); 
 • охорони і раціонального використання земель (голова – к. е. н. Ковалів Олександер Іванович);  
 • охорони рослинного світу (голова – к. б. н. Новосад Валерій Васильович); 
 • захисту мисливської фауни і тваринного світу (голова – Дода Володимир Матвійович); 
 • водних ресурсів та атмосферного повітря (голова – Лаврентьєв Георгій Андрійович); 
 • правових основ природокористування (голова – д. ю. н., проф., академік НАПрН України Малишева Наталія Рафаелівна); 
 • природно-заповідних територій (голова – д. б. н. , проф. Мельник Віктор Іванович); 
 • екологічної політики і освіти (голова – д. г-м. н., проф. Білявський Георгій Олексійович); 
 • юнацька (голова – Радченко Тамара Дмитрівна); 
 • екологічного аудиту та екологізації виробництва (голова – доцент Навроцький Василь Миколайович); 
 • біологічної та генетичної безпеки (голова – Кондратюк Володимир Володимирович); 
 • з питань зміну клімату (голова – Кубланов Семен Хомович);
 • з питань відходів та вторинних ресурсів (голова – Маторін Євген Михайлович); 
 • ноосферогенезу і гармонійного розвитку Наукової ради НАН України з навколишнього середовища і сталого розвитку (голова – д. е. н., проф. Шевчук Василь Якович). 
У 2012 році було утворено Академію ноосфери, основними фундаторами якої стали Українське товариство охорони природи, Міжнародний фонд Дніпра, Центр досліджень сталого розвитку, інші організації, а також провідні вчені країни. 

У 2013 році Українське товариство охорони природи за участю фахівців Академії ноосфери розпочало співпрацю з Програмою розвитку ООН в Україні з питань надання консультаційних послуг для розробки стратегії низьковуглецевого зростання в Україні. 

Президією ВР УкрТОП підготовлено і видано Екологічний календар на 2013 рік «Геологічні ексклюзиви України». 

3. Найважливіші результати діяльності місцевих організацій Українського товариства охорони природи 

На високому науковому і міжнародному рівні працює Кримська республіканська організація (голова – академік Головін Віктор Петрович). Провідними фахівцями організації створені нові сорти рослин, збережено і розширено їх генетичні банки для майбутнього, проводяться наукові дослідження, практичні природоохоронні заходи, конгреси, конференції. 

Ведеться унікальна робота по закладці еколого-генетичних садів. Впроваджуються у практику оздоровлення людей результати досліджень цілющих властивостей рослин Криму. Навколо ідей та цінностей організації об’єднуються провідні вчені і практики як з України, так і з-за кордону. 

З метою посилення охорони унікальної природи ми звертаємося з проханням до Ради Міністрів АРК – повернути Кримській організації частину земельної ділянки у парку міста Сімферополя площею 0,22 га, яка була відведена для зруйнованого нині Будинку природи. На цій території Українське товариство охорони природи, разом із зацікавленими інвесторами, збудує новий Будинок природи Кримської республіканської організації, яка нині жертовно працює на благо природи і населення Криму та й усієї України, а також багатьох мільйонів людей з усіх куточків світу, які щорічно відвідують і набираються вражень у нашому чарівному Криму, який є брошкою на зеленому вбранні планети. 

Вінницька обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Литвиненко Анатолій Юрійович) протягом багатьох років і десятиліть на високому рівні розробляє і здійснює організаційно-масові, пропагандистські та практичні природоохоронні заходи із залученням членів Товариства та широкої природоохоронної громадськості Вінниччини. 

Завдяки вжитим заходам вдалося забезпечити активну, цілеспрямовану природоохоронну діяльність більшості своїх осередків та проводити на належному рівні чимало практичних заходів та масових екологічних акцій. 

Зокрема, за ініціативою президії обласної ради УкрТОП в черговий раз на Вінниччині у квітні-травні було проведено екологічний двомісячник «Подільська весна», який користується дедалі більш широкою підтримкою громадськості області і вже став традиційною масовою екологічною акцією по оздоровленню довкілля. Так, у нинішньому екологічному двомісячнику «Подільська весна» взяло участь понад 253,6 тис. жителів області, з них понад 167,4 тис. членів Українського товариства охорони природи, якими було проведено 155 екологічних суботників з поліпшення стану довкілля. 

Протягом 14-16 вересня 2012 року в екологічній акції «Чиста Україна – чиста Земля» брало участь понад 156,4 тисячі жителів області. Спільними зусиллями учасників цієї акції було проведено 36 екологічних суботників, під час яких було виконано значний обсяг природоохоронних заходів по оздоровленню довкілля. Прибрано від сміття й брухту 712 виробничих територій на площі 337,9 га та ліквідовано 469 стихійних звалищ сміття. Проведено копітку роботу по очищенню від сміття приміських лісів та зон масового відпочинку, заповідних територій, берегів річок і водойм, а також узбіч доріг, селищних вулиць, автобусних зупинок, пам’ятників загиблих воїнів. Плани і заходи висвітлювались у засобах масової інформації, у тому числі власній газеті обласної ради. 

Особливо активно, організовано й наполегливо було проведено акції в осередках Гайсинської, Жмеринської, Козятинської, Липовецької, Могилів-Подільської, Оратівської, Тростянецької, Тульчинської, Шаргородської, Ямпільської районних організацій УкрТОП та в осередках міста Вінниці. 

Тісною є співпраця з багатьма обласними управліннями, установами, виробничими об’єднаннями, державними та громадськими організаціями. Налагоджена взаємодія президій районних та обласної рад УкрТОП з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації. Усе це позитивно впливає на активне й результативне виконання в області ряду природоохоронних заходів, привертає до участі в них широку громадськість, сприяє підтриманню належного авторитету Товариства та його ролі у вирішенні важливих завдань по охороні та раціональному використанню природних багатств. 

Досвід природоохоронної діяльності Вінницької обласної організації, а також її роботи з колективними та індивідуальними членами Товариства було розглянуто на засіданні Президії Всеукраїнської ради 23 травня 2013 р., схвалено та рекомендовано для поширення в усіх місцевих організаціях Українського товариства охорони природи. 

Після XII з’їзду на високому рівні працює Волинська обласна організація (голова – Комаров Віктор Васильович). Головними пріоритетами в роботі організації є – проведення природоохоронних акцій та заходів згідно Екологічного календаря Товариства, виховання екологічної свідомості громадян, здійснення заходів екологічної просвіти, покращення громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, відродження та зміцнення організаційної структури Товариства на Волині. 

Проводилась робота по екологічному вихованню молоді з залученням до практичних природоохоронних робіт. Активісти Товариства брали участь у проведенні Дня Довкілля, Всеукраїнської акції «Чиста Україна – чиста Земля», всеукраїнському конкурсі «Вчимось заповідати», виставці-конкурсі «Барвистий світ домашніх улюбленців», у проведенні обласного конкурсу учнівських екологічних агітколективів. Юннатівські секції брали участь у різноманітних конкурсах, операціях. 

За напрямками наукової та просвітницької діяльності у складі обласної організації працюють 9 секцій. Робота секцій спрямовується на розгляд та вирішення питань з охорони довкілля, розробку рекомендацій щодо раціонального природокористування, контролю за використанням природних ресурсів, просвітницькій діяльності та поширенні екологічних знань серед населення. Добре працювали секції з охорони атмосферного повітря, природно-заповідних територій, тваринного світу, секція юннатів. 

Волинська організація має великий досвід роботи щодо зменшення антропогенного навантаження на атмосферне повітря міст пересувними джерелами (автотранспортом) в рамках операції «Чисте повітря». Цікавим є досвід проведення обласного екологічного форуму «Дотик природи» разом з Еколого-натуралістичним центром учнівської молоді. 

У звітному періоді обласна організація працювала над питаннями, що стосувались збереження флори та фауни, адже з кожним роком перелік видів рослин та тварин, що опинились на межі вимирання або взагалі зникли, зростає. Тому так важливо вчасно вжити заходи, щоб зберегти ті дорогоцінні природні скарби, які ми ще в змозі врятувати. 

На Волині серед тварин, що опинились в критичному стані, у першу чергу завдяки людській жорстокості та безвідповідальності, є зубр. На початку 1990-х років в угіддях ДП «МГ Звірівське» нараховувалось 202 зубри. Зараз їх нараховується не більше 15 – це за даними громадськості. Лісівники у своїх звітах показують, що їх 27, що не відповідає дійсності. На протязі 7 років наші активісти б’ються над тим, щоб встановити реальну чисельність зубрів, але поки що не вдається. Тільки у цьому році за нашим зверненням до Державної екологічної інспекції України була проведена 14-16 та 22 січня позапланова таксація зубрів. Державні та громадські інспектори прийшли до єдиної думки, що зубрів залишилось не більше 12, у тому числі 2 знаходяться у вольєрі. 

Таким чином, необхідно з тривогою констатувати, що зубр на Волині знаходиться на межі зникнення, і якщо не вжити заходів, ми можемо його втратити. Цього допустити ніяк не можна. Волинська обласна організація і усі ми разом будемо докладати максимум зусиль, щоб цього не сталося. 

Стабільно, у тісному контакті з місцевими органами влади працює Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Ломакін Павло Іванович). Область характеризується вигідним географічним розташуванням, багатими природними ресурсами, потужним промисловим, сільськогосподарським і науковим потенціалом, високим рівнем урбанізації, розвитку транспорту, машинобудування, ракетобудування та інших галузей національного господарства. 

Особливістю області є те, що кризові екологічні ситуації не локалізовані по території, а охоплюють цілі промислові агломерації, басейни видобутку корисних копалин, значні техногенні території. Рівень антропогенного навантаження є дуже високим упродовж багатьох десятиліть, а екологічна ситуація в цілому залишається незадовільною. 

З метою поліпшення екологічної ситуації Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи разом з державними організаціями та установами, іншими громадськими організаціями постійно працює над вирішенням актуальних екологічних проблем краю. Це: 

 • поліпшення екологічного стану басейну Дніпра; 
 • зменшення рівня забруднення атмосферного повітря; 
 • сприяння вирішенню проблем поводження з відходами;
 • розширення площі природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі області; 
 • удосконалення системи екологічного моніторингу довкілля; 
 • покращення стану інформованості громадськості, сприяння її участі у процесі прийняття рішень з питань охорони довкілля та ін. 
Основними формами роботи у реалізації цих напрямків були і є:
 • просвітницька, освітня, виховна, та видавнича діяльність; 
 • підготовка та проведення масових природоохоронних акцій; 
 • проведення та участь у науково-практичних конференціях та круглих столах; 
 • проведення громадської екологічної експертизи проектів; 
 • виконання науково-дослідних робіт та впровадження у виробництво екологічно чистих технологій; 
 • взаємодія з навчальними та науковими закладами, промисловими і підприємницькими структурами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 
Донецьку область в системі Українського товариства охорони природи представляють два потужних колективних члени Товариства – «Артемгеологія», яка сприяє вирішенню складного комплексу інженерно-геологічних та індустріально-екологічних проблем регіону, та Донецька обласна організація «Спадщина Донбасу», що працює на базі Національного природного парку «Меотида» і сприяє вирішенню проблем охорони природи та збереження біорізноманіття. 

Житомирська обласна організація УкрТОП (голова – Рибинський Ігор Євгенович), виконуючи ухвалену на XII з’їзді Товариства Програму діяльності і розвитку Українського товариства охорони природи, проводить комплекс заходів по збереженню сприятливого для життя навколишнього природного середовища, здійснює просвітницьку діяльність серед населення, виховує дбайливе відношення громадян до природи. 

Сприяючи формуванню громадянського еко-суспільства, обласна організація проводить масові природоохоронні акції: «Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища», «Чиста Україна – чиста Земля», «День довкілля», «Всесвітній день Землі», «День екологічної освіти», операція «Первоцвіт», «День працівників лісу» – професійне свято людей, що присвятили своє життя відповідальній праці з примноження наших лісових багатств, які мають величезне значення для охорони довкілля, «Міжнародний день захисту тварин», операція «Допоможи птахам взимку». 

Проводяться екологічні фестивалі, на яких пропагуються екологічні знання, екологічна і фізична культура, здоровий спосіб життя, конкурс малюнків «Природа просить захисту», трудові акції «Посади дерево», екологічні ігри тощо. 

Особливої відзнаки заслуговує співпраця Житомирської обласної організації з гімназією «Ор Авнер». Учні гімназії є активними учасниками багатьох екологічних акцій: «Парад квітів біля школи», «Рослини – рятівники від радіації», «Галерея кімнатних рослин». В гімназії проводяться екологічні уроки-лекції, конкурс на кращий малюнок та твір «Збережемо довкілля». Учні гімназії розклеюють агітаційні, природоохоронні листівки, беруть участь у кампанії «Первоцвіт» та випускають буклети. 

Постійна увага приділяється покращенню природоохоронної роботи первинних організацій, заохоченню активу. Співпрацюючи з екологічною газетою «Скарбниця Житомирщини» обласна організація висвітлює на шпальтах газети важливі питання своєї діяльності, що допомагає привернути увагу громадськості до природоохоронних проблем. 

Навчальні заклади Житомира, усі без винятку, за підтримки обласної організації УкрТОП беруть активну участь у всіх природоохоронних акціях. Перед проведенням акцій розповсюджуються Звернення голови обласної організації І.Є.Рибинського, видаються статті в пресі. 

Налагоджена постійна співпраця з Агротехнічним коледжем, де з успіхом працює університет «Природа». Лектори університету – вчені коледжу, спеціалісти Державного управління охорони навколишнього природного середовища, члени президії обласної ради УкрТОП. 

В Житомирському агроекологічному університеті щорічно відзначають «День еколога», ведеться велика просвітницька і наукова робота. 

Співпраця з Житомирським державним педагогічним університетом ім. Івана Франка, зокрема, з біологічним факультетом, також приносить багато цікавого і корисного у природоохоронну діяльність обласної організації. 

Як зазначається у звіті організації, видання Екологічного календаря – це знаменна подія у діяльності Товариства. Усі наші організації, місцеві та районні, колективні та індивідуальні члени мають можливість організовувати свою роботу згідно з щорічним Екологічним календарем, що випускає Президія Всеукраїнської ради УкрТОП. 

З часу проведення XII з’їзду Товариства у Закарпатській обласній організації (голова – Бауман Тиберій Омелянович) проведено ряд заходів по її зміцненню як у матеріально-технічному, так і в структурному плані. У зміцнення матеріально-технічної бази вкладено біля 62 тис. грн., виконано ремонтні роботи Будинку природи в Ужгороді, придбано матеріальні цінності. В структурному плані проведено роботу із створення осередків УкрТОП у всіх районах області. Завершується перереєстрація членів Товариства з врученням членських квитків. 

Вагомим компонентом природоохоронної роботи президія вважає екологічну освіту й виховання, залучення учнівської та студентської молоді до організації та проведення пропагандистських екологічних акцій, вивчення, дослідження, охорону і примноження природних багатств. 

Систематично завдяки підтримці обласної державної телерадіокомпанії проводяться відео зйомки матеріалів з актуальної природоохоронної тематики діяльності Товариства, які демонструються в телерадіопередачі «Шовкова косиця». 

Первинні осередки і члени президії обласної організації Товариства, тісно співпрацюючи з вищими навчальними закладами, багатьма школами області, еколого-натуралістичними центрами, станціями юних натуралістів проводять практичну природоохоронну роботу, масово-виховні заходи екологічного спрямування, беруть участь у різних природоохоронних акціях, конкурсах, екологічних експедиціях, польових практиках. 

Тісну співпрацю Закарпатська обласна організація має з Карпатським біосферним заповідником, Ужанським національним природним парком, Національним природним парком «Синевір», біологічним факультетом, ботанічним садом, зоологічним музеєм Ужгородського національного університету, Закарпатським краєзнавчим музеєм, українськими і зарубіжними державними та громадськими організаціями та природоохоронними фондами (Угорщина, Румунія, Чехія, Словаччина, Польща та ін.). 

Члени президії обласної ради беруть участь у багатьох міжнародних, всеукраїнським і обласних конференціях, круглих столах, зустрічах з питань охорони навколишнього природного середовища і природних багатств краю. 

Отже, сьогодні у Закарпатті уміло й організовано діє наша обласна організація Українського товариства охорони природи. Зараз уже навіть не віриться, що декілька років тому ця організація була у важкому кризовому стані. Подолання кризи, досягнення нинішнього високого рівня діяльності, здобуття заслуженого авторитету стало результатом спільних зусиль Президії Всеукраїнської ради і Обласної ради УкрТОП. 

Запорізька обласна організація УкрТОП (голова – Бройде Ігор Леонідович) добре володіє екологічною ситуацією в області, має розгорнуту інформацію про стан екосистем, потужну промисловість Запорізького краю, техногенний вплив на навколишнє природне середовище. Це дає можливість планувати і проводити такі акції та заходи, які є найбільш ефективними з урахуванням обмежених можливостей громадських організацій, практично без державної підтримки, з опорою на власні сили та місцеве населення. 

Так, обласною організацією щорічно проводиться «День довкілля», під час якого здійснюється висадка зелених насаджень, виконується комплекс заходів з благоустрою, прибирання узбіч автодоріг, прибережних захисних смуг р. Дніпро тощо. На острові Хортиця було висаджено 10 тисяч дерев. Природоохоронні акції широко висвітлюються в засобах масової інформації. 

Екологічна політика Запорізької обласної організації УкрТОП базується на використанні набору доступних громадських інструментів, таких як просвітницька робота, добровільні підходи, конкретні заходи для вирішення пріоритетних екологічних проблем. За участю представника від нашої організації Секретарюк Р.К. розроблена «Природоохоронна доктрина Запорізької області до 2015 року». Важливе значення надається екологічному моніторингу довкілля області. 

До системи Запорізької обласної організації УкрТОП входять 26 районних організацій, 19 колективних членів промислових підприємств, 57 колективних членів організацій просвітницької сфери, 39 екологічних клубів просвітницьких організацій, 3 клуби захисту тварин, 4 духовно-екологічних клубів, 12 науково-практичних секцій. 

Запорізька організація «обсягає» усі види діяльності, спрямовані на покращення навколишнього середовища та захист флори і фауни з метою попередження антропогенного впливу, а також на виконання державних, регіональних програм, планів Всеукраїнської ради УкрТОП, наскільки має прав та можливостей. 

Івано-Франківська обласна організація УкрТОП працює на базі Інституту гірського лісівництва (голова – Парпан Василь Іванович). Основні зусилля вчених зазвичай зосереджувалися на збереженні і сталому розвитку Карпат відповідно до Карпатської конвенції, яку мені випала честь підписати від імені України у 2003 році, через місяць після обрання головою Українського товариства охорони природи. Тепер до цих питань додаються техногенно-екологічні проблеми краю, які необхідно ліквідовувати після бездумного господарювання та варварської експлуатації природних ресурсів. Нафту викачали і продали, а проблеми залишилися наступним поколінням. Ми повинні зробити усе можливе, щоб припинити таку практику у XXI столітті, щоб перейти до політики сталого розвитку. 

Київська обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Мазуркевич Олександр Олександрович) спрямовує зусилля на виконання основних статутних завдань, збереження й розвиток організаційної структури та залучення широкої громадськості до вирішення проблем охорони довкілля та досягнення основної мети своєї діяльності – збереження сприятливого для життя навколишнього природного середовища. 

Позитивний результат в роботі обласної, районних та міських організацій дає співпраця з державним управлінням охорони навколишнього природного середовища, санепідемстанцією, управліннями лісового та мисливського господарства, земельних ресурсів, водного господарства та іншими державними управліннями та громадськими організаціями. Кількість членів Товариства у Київській області складає 20 тис. чол., колективних членів – 34. 

Чітко й злагоджено працює актив організації. Діють 8 секцій по основних напрямках природоохоронної роботи – просвітницька робота, оцінка екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації в окремих районах та на об’єктах, проведення практичних заходів по запобіганню негативного впливу антропогенної діяльності на стан довкілля, участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, поширення екологічних знань серед населення області, екологічне виховання підростаючого покоління. 

В області працює більше 300 гуртків, 5 клубів, 2 екологічні театри, 1 фітотеатр. Станція юних натуралістів м. Білої Церкви – позашкільний навчальний заклад еколого-натуралістичного спрямування, який працює над впровадженням активних форм екологічної та валеологічної освіти як засобу розвитку ціннісно-мотиваційної сфери особистості, гармонізації стосунків з навколишнім середовищем, формуванням у вихованців екологічної культури, культури здоров’я як основи повноцінного життя і творчої діяльності. 

У Київській області діє 3 Будинки екологічної просвіти – 1 обласний, 2 міських та 20 районних центрів, 122 кімнати природи. Працюють 4 університети «Природа», у яких навчаються 350 слухачів. Значною допомогою у просвітницькій роботі є видавнича діяльність. Готуються матеріали для засобів масової інформації – близько 500 статей, 40 виступів по телебаченню, 150 виступів на радіо. 

Найбільше висвітлюють питання екології районні та міські газети: «Новини Надросся» (м. Біла Церква), «Яготинські вісті», «Яготинський край», «Вісник Сквирщини», «Голос Володарщини», «Тетіївська земля», «Обухівський край», «Обухівські вісті», «Слово» (Вишгородський район), «Вишгород», «Перемога» (Фастівський район). Близько сотні дописів природоохоронної тематики були написані відповідальним секретарем південного регіону Київської області Сердюком Юрієм Петровичем і надруковані у трьох районних газетах. 

Щороку у переддень Чорнобильської катастрофи здійснюється поїздка до Іванкова до «Дзвону пам’яті Чорнобильської ночі», поставленому Українським товариством охорони природи. Там упорядковується територія, проводиться посадка дерев та кущів, покладаються квіти. У проведенні цього заходу велику допомогу надає колективний член Київської обласної організації УкрТОП Іванківський держлісгосп, за що йому щира вдячність. 

Активну природоохоронну діяльність проводять: Білоцерківська міська, Сквирська, Володарська, Бориспільська, Броварська, Богуславська, Бородянська, Іванківська, Вишгородська, Києво-Святошинська, Обухівська, Переяслав-Хмельницька, Поліська, Таращанська, Фастівська, Яготинська районні організації Товариства, спеціалізована школа «Сузір’я» м. Вишгород, дендропарк «Олександрія» м. Біла Церква, Білоцерківський національний аграрний університет та ін. 

Президія Всеукраїнської ради тримає на постійному контролі питання відродження широкомасштабної діяльності Київської міської організації (голова – Щепець Микола Степанович). Були проведені спеціальні засідання Президії ВР, а також спільне засідання президій Київської обласної та міської організацій, ухвалено план заходів щодо поліпшення співпраці та координації діяльності Товариства на теренах столичного краю. 

У звітному періоді Київська міська організація працювала згідно Статуту, плану роботи та ситуативних моментів, які виникали на теренах столиці України. Організація співпрацювала з державними та комунальними структурами управління, з комунальними підприємствами, колективними членами, інститутами НАНУ України та НАПН України, вищими учбовими закладами, школами та закладами дошкільного виховання. Особливо тісною була співпраця з КП «Київський міський будинок природи». 

Активісти організації та колективні члени Товариства спільно з іншими природоохоронними громадськими організаціями міста брали участь у загальнонаціональних та загальноміських акціях. 

Особливо слід відзначити акцію, проведену разом зі Спілкою човнярів Київщини та КП «Плесо» у червні 2012 року, коли упродовж одного місяця вдалося очистити від сміття усі острови на Дніпрі в межах Печерського, Дарницького та Голосіївського районів Києва. До речі, ця акція стає традиційною – вона здійснюється уже 3 роки поспіль. 

Варто відзначити також роботу з організації акцій по захисту Біличанського лісу та озера Тельбін, які здійснено спільно з нашими осередками «Спілка порятунку Біличанського лісу» та «Спілка за наш Тельбін». Це – характерні для наслідування приклади самоорганізації громадянського еко-суспільства по захисту екологічних прав громадян. 

Поліпшилась організаційно-масова робота, було проведено 5 засідань активу (президії) Київської міської організації, на яких розглянуто важливі для киян та нашої організації питання. Цю роботу слід продовжувати і підсилювати, у тому числі за рахунок зусиль Президії Всеукраїнської ради. 

На жаль, поки що не вдається відродити повномасштабну діяльність Кіровоградської обласної організації УкрТОП (голова – Литвин Юрій Олексійович). Програма мінімум на найближчий період – зберегти і організацію, і Будинок природи у Кіровограді. Тут потрібна підтримка усієї системи Товариства. На Кіровоградщині дуже багато екологічних проблем, які впливають на здоров’я людей, і хтось має їх вирішувати. Можливо, варто було б звернутися до жителів краю з відкритим листом, надрукувати його у місцевій пресі та в Інтернеті. 

Різноманітною є діяльність Луганської обласної організації УкрТОП (голова – Черних Світлана Карпівна), яка зараз потребує особливої підтримки і захисту. Справа в тому, що упродовж багатьох років наша організація тісно співпрацювала з територіальними підрозділами Мінприроди України, однак їх реформування і передача на обласний бюджет негативно позначилися на цьому. З’явилися неправомірні зазіхання на обласний Будинок природи Українського товариства охорони природи. Однак слід враховувати, що зменшення державних зусиль на ниві охорони природи має компенсуватися роботою еко-суспільства, для чого потрібна підтримка держави, партнерство місцевих органів влади і місцевого самоврядування. 

Екологічна ситуація в Луганській області є дуже складною, а в ряді районів – кризовою. Індустріалізація без екологічних обмежень і слабкість державного регулювання призвели до забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопичення великих обсягів промислових і побутових відходів, що у свою чергу призводить до погіршення якості життя і здоров’я місцевого населення. Забрудненим є Сіверський Донець, дуже мало залишилося природних місць для відпочинку й оздоровлення дітей. Громадськість області має зрозуміти, що охорона природи – це всенародна справа, а влада повинна допомагати у цій справі. 

Луганська обласна організація Українського товариства охорони природи проводить значну роботу по екологічному вихованню та навчанню населення області, особливо молоді. Громадськість займає активну позицію по збереженню природних ресурсів: надр, землі, лісів, водоймищ та створенню природно-заповідних об’єктів, розвитку екологічної мережі. В області було створено мережу народних університетів «Природа», шкільних університетів «Рідна природа». 

Ефективне проведення екологічної просвіти молоді потребує пошуку нових шляхів і підходів до формування екологічного світогляду. Луганська обласна організація УкрТОП здійснює не лише просвітницьку роботу, але й проводить практичні природоохоронні заходи, що дозволяє в процесі безпосереднього спілкування з природою формувати відповідну екологічну культуру населення. 

Народні університети «Природа» були створені в Луганській області ще у 70-х роках минулого сторіччя. Створювались народні університети як одна з форм пропаганди природничо-наукових знань з метою виховання широких кіл громадськості. Прикладом ефективного громадського виховання екологічної свідомості у населення та молоді є народні університети «Природа» та шкільні університети «Рідна природа», які створені при президії Луганської облради УкрТОП (Будинок природи), ДГЕО «Біощит» м. Красний Луч, клуба «Горизонт» ЗОШ № 8 м. Сватово, при Будинках творчості дітей та юнацтва (міст Лисичанська, Кіровська і Старобільського району) та ін. 

Методичне забезпечення роботи цих університетів здійснює народний університет «Природа», який створений при обласному Будинку природи (ректор Черних С.К., проректор Анісімов В.С.). Завдяки цьому молодь Луганщини має непогані перспективи у формуванні громадського еко-суспільства саме засобами екологічної освіти і виховання, згуртування навколо місцевих та загальнолюдських екологічних проблем. 

В системі Луганської обласної організації УкрТОП працює 9 обласних та 7 міських і районних галузевих секцій. Найбільш плідно працюють такі секції: юнацька, охорони надр, атмосферного повітря, природно-заповідних об’єктів, охорони лісів та зелених насаджень, екологічної освіти та політики. 

У 2012 році облрада УкрТОП спільно з громадськими організаціями сприяли проведенню Всеукраїнських і місцевих природоохоронних акцій і заходів. Було надруковано 14 матеріалів у газетах, підготовлено 7 виступів по радіо, 8 – по телебаченню. Проведено 87 комплексних виставок. За результатами проведених конференцій, семінарів, круглих столів, акцій, експедицій, рейдів було надруковано 5200 примірників екологічних видань. 

Станом на 1 січня 2013 року в структурі Товариства у Луганській області було 3 районних, 8 міських, 477 первинних організацій, 63 колективних члени, які підтримують ідеї охорони довкілля і проводять відповідну природоохоронну роботу. Більшість міських і районних організацій велику увагу приділяли громадському контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. 

В листопаді 2012 року юні натуралісти святкували 85-річчя юннатівського руху на Луганщині. У підготовці та роботі зльоту взяли участь члени президії, голови секцій, науковці, фахівці екологи, учні та педагогічні працівники загальноосвітніх закладів. Переможці відмічені за номінаціями Почесними грамотами та цінними подарунками. 

Отже, громадський природоохоронний рух на Луганщині має давні і стійкі традиції, відіграє значну роль у вирішенні гострих екологічних проблем, вихованні екологічної культури і свідомості, а тому потребує дальшого поширення за рахунок індивідуального і колективного членства, а також підтримки з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в ім’я кращого майбутнього славетного краю. 

Львівська обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Гук Михайло Васильович) значну увагу приділяє розширенню мережі районних організацій, збільшенню колективного та індивідуального членства, роботі з молоддю, проведенню природоохоронних акцій, пропаганді нашої діяльності на телебаченні, радіо та в інших засобах масової інформації, вирішенню гострих екологічних проблем області. 

Так, проблемними стали в області військові лісгоспи, що розташовані і ведуть свою діяльність у Сколівському та Яворівському районах. Численні нарікання жителів на безвідповідальне нищення лісових ресурсів змусило громадські природоохоронні організації ініціювати з цього приводу засідання громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Львівській області (голова громадської ради – Гук М.В.). В результаті прийнятих рішень було проведено позапланові перевірки у Сколівському військовому лісгоспі, виявлено збитків на суму 2,5 млн. грн. і призупинено його діяльність. 

На прохання Товариства було призупинено завезення бурової техніки дочірнім підприємством «Нафтогаз України» на територію заказника «Бориславський» для проведення бурових розвідувальних робіт на поклади нафти і газу. Роботи зупинені до вирішення питання у відповідності до природоохоронного законодавства України. 

Ще одна проблема, до якої не готове населення області, є видобуток сланцевого газу. Враховуючи факти екологічних катастроф, яких завдала області гірничо-хімічна промисловість, розробка сланцевих газів в області сприймається негативно. Дане питання неодноразово було розглянуто на розширених засіданні громадської ради, позиція доведена до Мінприроди України. Крім того, проведено ряд виступів та експертних консультацій по обласних радіо і телебаченню. Один із них було проведено за участю голови Комітету Верховної Ради України з питань екології, природокористування та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Ірини Сех. 

Проведено також ряд консультацій, у тому числі за участю голови підкомітету Верховної Ради України, народного депутата Ліди Котеляк, з метою пошуку шляхів вирішення проблем подальшого зберігання на території області завезених з Угорщини кислих гудронів в об’ємі до 20 тис. т. Ймовірно, на цей раз цю задавнену проблему вдасться вирішити. 

Природоохоронна громадськість області спільно з представниками лісового господарства продовжують експериментальне заліснення рекультивованих земель навколо колишнього рудника з видобутку сірки Яворівського ЛГХП «Сірка», де створено штучне озеро на площі 360 га та додатково засаджено 3 га земель. Робота з озеленення території майбутнього озера є пріоритетною. Найближчим часом тут має бути сформована сучасна зона відпочинку біля води, що є украй важливим для дефіцитної в плані водних ресурсів та екосистем Львівської області. 

На належному рівні працюють Дрогобицька, Старосамбірська, Яворівська районні організації, які за допомогою обласної організації забезпечені приміщеннями, відповідною природоохоронною літературою. Робота по відновленню районних організацій продовжується. 

Традиційно сильно і авторитетно працює Миколаївська обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Любарцев Сергій Васильович). Разом з 49 колективними членами, осередками 19 районних організацій проводиться украй потрібна робота з охорони земельних, водних, лісових ресурсів, тваринного та рослинного світу, заповідної справи, екологічної пропаганди через телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації. 

Обласна організація працює в тісному контакті з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, а також, що особливо важливо, з населенням, про що свідчать численні звернення до президії як по телефону, так і письмово з питань охорони земельних, лісових, водних ресурсів. Систематично проводиться екологічна пропаганда через обласне радіо, телебачення та пресу, проводяться конференції, виставки, зустрічі, навчання за допомогою волонтерів в університеті «Природа», еколекторій «Природа і діти», що позитивно впливає на екологічне життя області. 

Проводиться ряд акцій: «День довкілля», «Збережемо тваринний світ», «Зробимо Будинок природи найкращим в Україні», «Зелений паросток майбутнього» та ін. Весною в селах, містах області організовано і проведено суботники по благоустрою території. У сквері «Пам’ять» біля обласного Будинку природи висаджені подаровані колективними членами Миколаївського держлісгоспу сажанці глоду, шипшини, терну та калини. 

В районних організаціях облаштовані кімнати охорони природи за допомогою працівників Будинку природи, в якому працює університет «Природа». З великою вдячністю та інтересом відвідують слухачі факультет «Фітотерапія», який очолює його декан Забродський Микола Олександрович. Допомагає слухачам постійно діюча виставка в Будинку природи «Лікарські рослини Миколаївщини, їх охорона та раціональне використання», якою опікується почесний природоохоронець України Любарцева Віра Сергіївна. 

В еколекторії «Природа та діти», що також працює в Будинку природи, прочитано курс лекцій та проведено ряд практичних занять по дендрології, червонокнижних рослинах і тваринах. Лектори – члени секцій та президії К.В.Василюк, А.А.Гурко, В.І.Суліма, С.М.Ткаченко, В.С.Любарцева цікаво проводять зустрічі з учнями шкіл та інтернатів міста Миколаєва. 

Проводяться публічні слухання з питань, що хвилюють населення міста та області. Так, відбулися публічні слухання «Водні ресурси Миколаївщини», «Глиноземний завод і екологія» та ін. 

Перевірки громадськими інспекторами на чолі з головним громадським інспектором Любарцевим С.В. виявили ряд порушень природоохоронного законодавства, особливо браконьєрства, скиду забруднюючих речовин в басейн Чорного моря, про що повідомлено керівництво області та правоохоронних структур. Обласна організація звернулась до керівництва держави з пропозиціями щодо впорядкування полювання, відтворення мисливської фауни на Миколаївщині. 

Разом із громадською радою лісівників обласна організація розглянула питання «Про охорону тваринного світу». Виявлені факти грубого порушення природоохоронного законодавства у мисливських угіддях головним орендарем угідь – Миколаївським обласним товариством мисливців та рибалок. Кількість косуль зменшилась на 90 %, у 6 районах із 19 вона зовсім зникла; диких кабанів – на 82 %, у 9 районах кабан відсутній; заєць-русак знищений на 69 %, куропатка – на 62, фазан – на 78 %. Про ці факти члени президії А.Гурко, В.Суліма, М.Столітній у статті «Косули хотят жить» ознайомили громадськість. 

З метою збереження тваринного світу в зимовий період С.В.Любарцев звернувся до населення області із статтею «Бьют тривогу и просят помощи», яку було опубліковано в газеті «Вестник Прибужья», з проханням допомогти диким тваринам пережити зиму. 

За чисельними скаргами громадян про грубе поводження з безпритульними тваринами – собаками та котами Товариство неодноразово зверталася в обласну адміністрацію, обласну раду, міськвиконком. Внаслідок цих звернень у м. Миколаєві створено притулок для безпритульних тварин! 

Щороку обласна організація проводить заходи по збору та утилізації опалого листя з дерев зелених насаджень весною. Перенесення цього заходу з осені на весну дозволяє зберігати зелені насадження від знищення, оскільки опале листя захищає кореневу систему дерев від ушкодження зимовими морозами, перепріле листя перетворюється в органічні добрива та підживлює дерева. Цей досвід заслуговує на поширення по всій Україні, бо, як говорить С.В.Любарцев, в зелені насадження не вносять добрива, а дане Богом золоте добриво – опале листя знищується. 

На жаль, у зв’язку із знищенням малого бізнесу Будинок природи покинули орендарі, що створило нестерпні фінансові умови. Звернення по кілька разів до крупних бізнесменів, серед яких і мільярдери, не дають результатів. З метою утримання Будинку природи розроблений план спасіння від банкрутства, для чого будуть залучені меценати області. 7 аварійних вікон в Будинку природи замінено на нові завдяки перемозі в грантовому конкурсі «РУСАЛА» в номінації «Є ідея». 

Основними напрямками роботи Одеської обласної організації УкрТОП (голова – Долинський Слава Кирилович) є еколого-просвітницька діяльність, підготовка та проведення природоохоронних акцій, громадський контроль стану довкілля, громадський екологічний моніторинг Чорного моря, у тому числі кризових ситуацій, та ін. 

Основним видом освітньої роботи є позашкільна робота спільно з державними закладами еколого-просвітницького і позашкільного виховання молоді. Організація тісно співпрацює з еколого-натуралістичними позашкільними закладами міста Одеси і області, які проводять цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах особистості і суспільства; формування творчої особистості, яка має свободу вибору професії, поглиблення знань про матеріальний і духовний світ, що її оточує. 

Найбільш тривалим і дієвим є співробітництво Одеської обласної організації УкрТОП із Одеським обласним гуманітарним центром еколого-просвітницького і позашкільного виховання молоді. Кожного разу, коли в Одесі проводиться зустріч із найбільш активними учнями, що цікавляться як влаштована природа, як її зберегти, представники Товариства готують подарунки, виступають перед дітьми. 

При Одеській обласній організації діють такі секції: секція садівництва, городництва та охорони земель (керівник – к. с.-г. н. Мусіч В.М.); секція охорони водних ресурсів та атмосферного повітря (керівник – Шморгун В.К.); секція фауністики і флористики (керівник – Зубков А.Л.); секція «Здоровому тілу – чиста душа» (керівник – О.Мех). 

Секція «Здоровому тілу – чиста душа» набула популярності у населення через практичну направленість своєї роботи. Члени секції прагнуть гармонізувати людину через очищення організму природними засобами, роз’яснення тісного взаємозв’язку між людиною і природою, людиною і космосом, тілом і душею. Увесь рік в Будинку природи працює клуб «Сибірське здоров’я», діяльність якого спрямована на популяризацію натуральних косметичних засобів догляду за шкірою, лікування й оздоровлення природними засобами, такими як кедрова олія, трави і т.п. 

Одеська обласна організація УкрТОП протягом року організовують і беруть участь у природоохоронних акціях відповідно до Екологічного календаря Товариства. Голова і секретар організації виступають по радіо і на телебаченні, де розповідають про структуру Українського товариства охорони природи, його мету та про вирішення екологічних проблем міста Одеси, області та Чорного моря. 

Постійно проводиться громадський контроль стану довкілля, зокрема – охорони та використання земель, тваринного світу, утворення та розміщення відходів. Результатом таких рейдів стають звернення до державних екологічних інспекцій, міської влади, міжрайонної природоохоронної прокуратури з вимогою вжиття заходів до порушників природоохоронного законодавства. Зокрема, спільно з Державною екологічною інспекцією перевірено стан дотримання Земельного кодексу України при використанні міських земель м. Одеси. За результатами цієї перевірки надіслані матеріали до обласної природоохоронної прокуратури для відповідного реагування. 

Постійно діє школа садовода «Мій прекрасний сад», у якій тричі на місяць проводяться лекторії з питань догляду за садовими культурами. Теми лекцій – актуальні, підібрані з урахуванням сезону вегетації садових культур («Обрізка кісточкових фруктових дерев», «Формування саджанців плодово-ягідних культур», «Обрізка винограду», «Висівання та догляд за городніми культурами в умовах дачних ділянок», «Зберігання овочів і фруктів»). Кількість відвідувачів свідчить про правильність підбору тематики лекцій. 

Одеська організація сприяє вирішенню не тільки екологічних проблем області, а й протидіє забрудненню Чорного моря. Саме за нашими професійними зверненнями неодноразово вживалися заходи щодо недопущення забруднення акваторії з берегових і морських джерел. Надається підтримка розвитку природно-заповідного фонду області. Велику освітню, науково-дослідну та виховну роботу проводить Одеський державний екологічний університет (ректор – С.М.Степаненко), який є нашим колективним членом. 

Полтавська обласна організація УкрТОП (голова – Смоляр Наталя Олексіївна) основну увагу приділяє освітній та просвітницькій діяльності, роботі із студентською молоддю, пропаганді екологічних знань серед населення. У подальшому нам слід надавати більшої підтримки Полтавській обласній організації, залучати до цієї справи наші організації із сусідніх областей України, зокрема, Дніпропетровської, і басейну ріки Дніпро. 

З року в рік на високому організаційному, методичному та практичному рівні працює Рівненська обласна організація Українського товариства охорони природи (почесний голова – Сацюк Іван Леонтійович, голова – Гуйдаш Михайло Миколайович). 

Головним пріоритетом практичної діяльності були рішення XII з’їзду УкрТОП. 26 серпня 2011 року президією обласної ради було затверджено заходи по виконанню рішень XII з’їзду, особливу увагу приділено мобілізації наявних резервів для посилення впливу громадськості на покращення екологічної ситуації в області. 

Серед основних заходів – виконання Програми діяльності і розвитку Товариства на 2011-2015 роки на місцевому рівні; широке висвітлення в засобах масової інформації області історичної значимості, важливості національного державотворення і життя народу; удосконалення діяльності всіх організаційних структур обласної організації; збільшення рядів колективного та індивідуального членства Товариства; навчання природоохоронного активу області; вивчення й поширення кращого досвіду природоохоронної роботи та ін. 

Велика увага приділяється удосконаленню організаційної та просвітницької роботи усіх структур обласної організації та поліпшенню їх фінансового стану. Почесний голова І.Л.Сацюк постійно зустрічається з колективами освітян, учнями, студентами, молоддю, щедро ділиться своїм життєвим досвідом, мудрістю, організаторськими і професійними знаннями, користується великою повагою і авторитетом у всіх верствах суспільства. 

Усе це сприяє збільшенню колективного та індивідуального членства в нашому Товаристві. Так, у 2012 році прийнято 6 нових колективних членів – це Березнівський лісовий коледж, ВПТУ № 1 м. Рівне, Рівненське медичне училище, Мирогощанський аграрний коледж та ін. Проводиться вагома робота по збільшенню індивідуального членства у Товаристві, особливо серед учнівської та студентської молоді. 

Намічені президією плани успішно здійснюються. Так, акція «Чиста Україна – чиста Земля» у 2012 році проходила з метою об’єднання всіх політичних і громадських організацій для покращення місцевого і глобального довкілля. Значна увага приділялась захисту землі, води, лісів, природного середовища, проведенню просвітницьких заходів, вихованню відповідальності кожного за долю нашої планети, свого рідного краю. Під час проведення акції взяли участь біля 70 тисяч чоловік, зокрема, учнівська і студентська молодь та пенсіонери області. Організовано акція проходила в містах Рівне, Кузнєцовськ, Дубно та Млинівському, Костопільському, Березнівському, Сарненському,Рокитнівському та інших районах області. Вона об’єднує всіх громадян на подолання негативних проявів у стосунках людини з природою. 

Дуже цікавим і змістовним було проведення виїзного семінару природоохоронного активу обласної організації з вивчення досвіду роботи по збереженню і відтворенню природно-заповідного фонду у Львівській та Закарпатській областях 13-15 липня 2012 року. Делегація Рівненщини, куди входили члени президії, голови обласних секцій, ректори народних університетів «Природа» та лектори Товариства, відвідала Національні природні парки «Сколівські бескиди» та «Синевір». 

Особливе враження справив Центр реабілітації бурих ведмедів на базі Національного природного парку «Синевір», де можна подивитися на диких звірів, які колись потерпали від людського знущання. Це – приклад відродження гуманних відносин між людьми і дикими тваринами, від яких обом стає тепліше, краще, та ще й майбутні покоління отримують неоціненний урок доброти на усе своє відтепер чистіше життя. 

Президія обласної ради УкрТОП значну роботу і увагу приділяла розвитку зеленого туризму в області. Для здійснення цієї роботи організація отримала грант на виконання проекту «Розвиток інфраструктури зеленого туризму в селі Берег Дубнівського району». У цьому селі багато мальовничих куточків, де можна цікаво і приємно відпочити, поспілкуватись з природою, набратись позитивних емоцій. Програма зеленого туризму також успішно розвивається у Березнівському, Володимирецькому, Зарічненському та інших районах області. 

Значну увагу президія Рівненської обласної ради надає проведенню рейдів-перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства. У цих рейдах особисто бере участь голова президії Гуйдаш М.М. Так, у червні 2012 року була проведена перевірка ДП «Сарненське лісове господарство», виявлено чимало незаконних порубок, які завдають значних збитків. Згодом було взято участь у перевірках дотримання законодавства по охороні, використанню і відтворенню водних живих ресурсів, діяльності міських очисних споруд тощо. По всіх цих перевірках на порушників складались протоколи та накладались штрафні санкції. 

Слід також відзначити активну пропагандистську роботу, діяльність восьми обласних секцій, просвітницьку роботу, спрямовану на екологічне виховання населення області. 

На високому організаційному рівні, ініціативно, різноманітно працює Сумська обласна організація УкрТОП (голова – Телєгіна Алевтина Сергіївна). У 8 місцевих організаціях, які працюють на базі райвиконкомів, міських рад, санітарно-епідеміологічних станцій, райвідділів освіти, працює 225 первинних організацій. Колективними членами УкрТОП стали ще 10 організацій. Індивідуальним членством охоплено 173540 чоловік. 

Проводиться системна організаційна робота. Так, у 2012 році було проведено 2 обласних семінари для відповідальних секретарів місцевих організацій. На семінарах особлива увага була приділена питанням активізації роботи рад та президій місцевих організацій, здійсненню-організаційно-масової, практичної та просвітницької природоохоронної роботи серед населення, особливо серед підростаючої молоді, обміну наявним досвідом, озвученню актуальних місцевих екологічних проблем, здійсненню громадського контролю за станом довкілля тощо. 

У свою чергу відповідальними секретарями місцевих організацій проведено 16 навчальних семінарів для голів первинних організацій УкрТОП на базі міських та районних відділів освіти. Первинні організації є активними учасниками обласного громадського руху «За охорону природи України». 

Всього у 2012 році зібрано індивідуальних та колективних членських внесків на суму 52062,00 грн., з яких колективні членські внески склади 7890,00 грн. Організаційно-масова робота по збору членських внесків проходить усе складніше. Це пов’язано з тим, що кількість підприємств державного значення в області значно скоротилася. Доводиться намагатися знаходити інші шляхи в цьому напрямку роботи. 

Вирішальну роль у гармонізації відносин між людиною і природою обласна організація вбачає у підвищенні рівня екологічної освіти як серед дорослого населення, так і молоді, засвоєнні ними екологічних законів, принципів функціонування екосистем і біосфери. Це досягається завдяки роботі народних університетів «Природа», яка спрямована на формування особистості з новим типом мислення і свідомості, підвищення рівня екологічної культури слухачів і є найбільш ефективною формою екологічної просвіти серед населення. 

В Сумській області працює 6 народних університетів «Природа», в яких у 2012 році підвищувало свій екологічний рівень 2327 громадян області. Провідну роль відіграє Сумський народний університет «Природа» (ректор Симоненко Н.В.), який з 1978 року працює на базі обласного Будинку природи, а започаткував свою роботу ще у 1969 році на базі міського клубу кінолюбителів. 

Основне призначення Сумського обласного Будинку природи – здійснення просвітницької природоохоронної роботи серед населення, організація та проведення тематичних і комплексних природоохоронних виставок, робота громадської екологічної приймальні тощо. Вже стало доброю традицією щорічно протягом року проводити природоохоронні виставки – у 2012 році було проведено 6 виставок. Велику виховну роль для населення відіграє обласна інформаційна вітрина (було оформлено 6 випусків вітрин), яка висвітлює найважливіші події з життя Сумської організації та природоохоронної громадськості області. 

В Сумській обласній організації УкрТОП працює 31 громадський інспектор (22 громадських інспектора працює в районах, 7 – в обласному центрі), якими проведено 194 рейдових перевірки (з яких 26 – по первоцвітах, 88 – в рамках місячника «Сумська весна–2012», до Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища – 8, акції «Чиста Україна – чиста Земля» - 43 та операції «Ялинка» - 19). В результаті проведених перевірок виявлено 81 порушення екологічного законодавства, на порушників складено 29 протоколів, 126 актів та винесено 23 усних попередження, надіслано 13 звернень до різних органів виконавчої влади. До адміністративної відповідальності притягнуто 12 осіб, з яких стягнено штрафів на суму 4510,00 грн. 

Цікаво, різноманітно, з індивідуальним підходом проводяться в Сумській області різноманітні природоохоронні акції і заходи відповідно до Екологічного календаря УкрТОП, а також акції місцевого рівня. 

При Сумській обласній організації УкрТОП працює громадська приймальня, куди постійно звертаються люди з різних питань, що їх хвилюють. Усі скарги і пропозиції своєчасно розглядаються і, за необхідності, надсилаються звернення до відповідних органів влади для вжиття заходів відповідно до компетенції і законодавства. 

Період зміни поколінь, пошуку нових форм і методів роботи переживає Харківська обласна організація УкрТОП. Шумейко Олександр Сергійович – багаторічний голова організації передає свій багатий життєвий досвід і практику природоохоронної роботи новому голові – Марінкіну Дмитру Михайловичу. Олександр Сергійович залишається почесним головою, членом Всеукраїнської ради Товариства, усі ми бажаємо йому життєвих сил. Також хочу відзначити і подякувати за багаторічну самовіддану роботу секретаря Харківської обласної організації Молчанову Ірину В’ячеславівну. 

Впливово діє Херсонська обласна організація УкрТОП (голова – Бичков В’ячеслав Васильович). Основні зусилля спрямовуються на розвиток природно-заповідного фонду не тільки області, а й у міжнародному плані, охорону тваринного світу, екологізацію сільськогосподарського виробництва, боротьбу з підтопленням значних територій, вирішення проблем утилізації відходів. 

Володіючи колосальним досвідом, організація тісно співпрацює з органами державної і місцевої влади, органами місцевого самоврядування, зокрема, державним управлінням екології і природних ресурсів, управлінням лісового господарства, рибною інспекцією, СЕС, обласною станцією юних натуралістів, центром дітей та юнацтва та ін. Продовжує працювати університет «Рідна природа», створений при Центрі дітей та юнацтва Комсомольського району міста Херсона. 

В рамках Дня довкілля, Дня Землі, всеукраїнської акції «Чиста Україна – чиста Земля» проводяться роботи з благоустрою вулиць, дворів, територій шкіл, дитсадків, зон масового відпочинку, парків, скверів. Висаджуються дерева, кущі, квіти, розчищаються джерела, малі річки й озера. Збільшуються насадження лісових масивів на Нижньодніпровських пісках, які мають дуже велике значення в умовах посушливого клімату і потребують особливої турботи на Херсонщині. 

Були проведені рейди громадських інспекторів по охороні рибних запасів Нижнього Дніпра, Дніпро-Бузького лиману, озера Кардашинське. Організовано випуск календарів-листівок для рибалок. Проводились рейди з обстеження ділянок Голопристанського та Цюрупинського лісництв у період збору грибів та проведення, на жаль, полювань. Голова нашої обласної організації особисто упродовж багатьох років сприяє відтворенню природної фауни Херсонщини. 

На думку В.В.Бичкова, для прийняття важливих рішень в екологічних питаннях велике значення має об’єднання зусиль усіх природоохоронних служб, вчених, спеціалістів різних галузей і, у першу чергу, широких верств громадськості. Головне завдання Українського товариства охорони природи – зберегти і примножити зелене багатство нашої України. 

Хмельницька обласна організація УкрТОП (голова – Резніков Юрій Олександрович) – провідна мережева організація на Хмельниччині, метою якої є збереження навколишнього природного середовища, природних багатств та захист екологічних прав громадян, у тому числі права на доступ до екологічної інформації та участь у прийнятті екологічно значимих рішень. Власними силами та ресурсами організовуються і проводяться громадські обговорення та громадські слухання проектів рішень місцевих органів влади. 

Голова організації Резніков Ю.О. регулярно висвітлює екологічні проблеми та механізми діяльності громадянського еко-суспільства в місцевій пресі, на радіо та державній телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Усе це сприяє авторитету організації та створює підґрунтя для успішної реалізації проектів і стратегічних програм, у тому числі міжнародних. 

Одним з таких успішних прикладів стала Чорноморська програма з питань збереження водно-болотних угідь міжнародного значення «У напрямі до комплексного поєднання збереження водно-болотного різноманіття, водного управління та сільського господарства в Україні», в рамках якої Хмельницька обласна організація взяла участь у виконанні пілотного проекту в басейні ріки Південний Буг. 

У 2012 році основна увага Товариства приділялась проблемі очистки стічних вод населених пунктів та промислових підприємств. Так, проведена велика громадська робота, яка завершилась вводом в експлуатацію комплексу очисних споруд у селищі Ярмолинці, що були збудовані ще в середині 90-х років і не запускались в експлуатацію за браком незначних завершальних коштів і почали приходити у непридатний стан. Також успішно завершилась багаторічна робота Товариства, направлена на забезпечення очистки та обеззараження стічних вод селища Білогір’я та ТОВ «Білогір’ямолокопродукт». 

У 2012 році активістами Товариства проводилась активна робота по інформуванню населення, організовувались слухання щодо створення Національного природного парку «Верхнє Побужжя» та НПП «Мале Полісся». 

Президія Всеукраїнської ради УкрТОП має взяти на себе ініціативу щодо налагодження більш тісної співпраці Хмельницької обласної та Хмельницької міської організацій Товариства, а також усіх наших організацій у басейні надзвичайно красивої ріки Південний Буг. 

Черкаська обласна організація УкрТОП (голова – Роджа Олександр Олександрович) вважає, що одним з найголовніших факторів вирішення екологічних проблем в даний час і в майбутньому є екологічна освіта та виховання дітей і молоді. Заява Міністрів екології європейських країн "Про освіту в інтересах стійкого розвитку", яка була підписана в Києві на 5-й Пан-Європейській конференції міністрів «Довкілля для Європи», підтверджує, що основою виховання майбутнього покоління повинна стати екологічна освіта. У зв’язку з заявою міністрів ООН оголосила "Десятиріччя екологічної освіти з 2005 по 2015 рр." 

За участю Товариства у Черкаській області проводяться наступні акції: 

 • Наша допомога птахам; 
 • Первоцвіт; 
 • Не спалюйте листя; 
 • День Землі; 
 • Весняна толока озеленення та благоустрою; 
 • Чиста Україна – чиста Земля; 
 • Впорядкування Соснівської природно-пізнавальної стежини; 
 • Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища; 
 • Замість ялинки – зимовий букет. 
При проведенні акції «Наша допомога птахам» були розповсюджені листівки «Увага! Подбайте про птахів взимку!». Школярі виготовляли та розвішували годівниці, в школах та дитсадках проводилися конкурси, вікторини, свята. В 53 дошкільних навчальних закладах, а також в загальноосвітніх закладах м. Черкаси та області була проведена акція "Пташина їдальня". Діти розвішували годівнички на територіях шкіл та дитсадочків та підгодовували пернатих в зимовий час. Проводилися виховні години, бесіди, свята на тему охорони птахів взимку. 

За ініціативи обласної організації Українського товариства охорони природи та національного історико-культурного заповідника "Чигирин" на території Креселецького лісництва в урочищі "Холодний Яр" вже 14 років проводиться акція "Первоцвіт" по збереженню рідкісної рослини – підсніжника складчатого. 

Членами президії обласної організації разом з членами молодіжної організації "Гетьманське козацтво" проведена дослідницька експедиція по визначенню розширення ареалу розповсюдження підсніжника складчастого на території лісового масиву "Холодний Яр" та подані пропозиції по збільшенню площі заказника "Білосніжний" на 9 га. Інформація була опублікована в газетах «Місто», «Нова Доба» та «Акцент». 

З метою формування соціально-відповідальної, екологічно-доцільної поведінки дошкільників, збагачення методичної та навчально-ігрової бази екологічного виховання у дошкільних навчальних закладах було проведено міський конкурс на кращу розробку навчально-виховного заходу щодо формування екологічної культури дошкільників "Чисте довкілля". 

Збагаченню знань про природу Черкащини сприяв семінар для вихователів-методистів на тему «Регіональний аспект екологічного виховання дошкільників. Цілющі джерела "Холодного Яру". 

"Холодний Яр" – реліктовий лісовий масив, пам’ятка природи національного значення. Учасники семінару пройшли екологічною стежиною і ознайомились з представниками рослинного і тваринного світу Холодного Яру, відвідали його незмінний символ – унікальну пам’ятку історії та природи тисячолітній дуб Максима Залізняка. В музеї села Медведівка вшанували пам’ять холодноярських героїв періоду 1917-1922 років, посмакували цілющої води з джерел "Живун», «Дзюркало». 

У 2012 році було проведено опитування вихователів-методистів ДНЗ стосовно роботи з дошкільнятами з питань екологічного напрямку. По результатах опитування визначено, що в ДНЗ м. Черкаси працює 30 груп екологічного напрямку, оформлено 492 куточка природи, 29 ділянок лікарських рослин, 37 ділянок первоцвітів, 42 декоративних городи, 30 екологічних стежин. 

Активісти організації разом з ЗОШ № 2 с. Червона Слобода Черкаського району, ЗОШ с. Деньги Золотоніського району продовжували брати участь в багаторічній Всеукраїнській науковій програмі «Моніторинг популяції білого лелеки». В ЗОШ № 4 м. Канева діти разом з батьками беруть участь у цій програмі. Разом з Канівським природним заповідником видані практичні рекомендації по збереженню лелек „Допоможіть лелеці”. 

Одним із засобів формування позитивно-емоційного ставлення дитини до природи, усвідомлення її пізнавальної і моральної цінності є такий захід, як екологічне свято. Членами президії обласної організації разом з вихователями дитячих навчальних закладів на протязі року проводились такі екологічні свята по вихованню екологічної культури у дітей, як "День Землі", "Первоцвіти", "Івана Купала", "Водохреща", " День зустрічі птахів", "Весна прийшла", " Не рубай ялинку", " Краса лісу". 

Щорічно з 1 жовтня в Будинку природи відновлює роботу народний університет «Природа». У звітному році тематичним планом по факультету була „Пропаганда здорового способу життя”. 

Чернігівська обласна організація (керівник – Осипець Володимир Миколайович) Українського товариства охорони природи для виконання своїх статутних завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з усіма громадськими організаціями екологічного спрямування. 

Осипець В.М. є членом громадської ради при голові обласної ради, колегії обласної державної екологічної інспекції, громадської ради при управлінні охорони навколишнього природного середовища, громадської ради при обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Це дає можливість зміцнювати взаємодію нашої організації з цими установами і таким чином покращувати природоохоронну роботу на Чернігівщині. 

Члени Ради, Президії та місцеві організації УкрТОП беруть активну участь у природоохоронних заходах і масових акціях згідно з Екологічним календарем. Проводяться заходи, направлені на просвітницьку діяльність та виховання екологічної свідомості людей – видаються брошури, буклети, плакати, активісти Товариства виступають з лекціями, а також по радіо, на телебаченні. До складу організації входять 18 колективних членів, які беруть активну участь у проведенні акцій, передбачених планом роботи. 

При обласній організації функціонують 5 громадських університетів “Природа”. Діють 8 секцій, які сприяють вирішенню нагальних екологічних проблем охорони і відтворення природних багатств, поводження з відходами, виховання молоді. 

В області створено 14 екологічних стежок, які функціонують за підтримки підприємств, управлінь та громадськості, метою яких є екологічне виховання населення. 

Чернівецька обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Королюк Василь Іванович) спільно з державними природоохоронними органами та громадськістю, з використанням різноманітних методів спілкування з краянами здійснює ряд заходів, що спрямовуються на охорону, збереження та раціональне використання природних багатств, розширення екологічної мережі Карпат, попередження порушень природоохоронного законодавства, охорону повітряного басейну, водних ресурсів, екологічну освіту, підвищення екологічної свідомості населення краю. 

Чернівецька організація впродовж багатьох років тісно співпрацює з громадськістю і владою на екологічній ниві. Всі заходи проводяться за підтримки обласної державної адміністрації у тісному контакті з державним управлінням охорони навколишнього природного середовища, державною екологічною інспекцією, управлінням лісового господарства, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, навчальними закладами. Так були проведені День довкілля, «Чиста Україна – чиста Земля» та ін. акції відповідно до Екологічного календаря. 

За час такої спільної діяльності було розроблено низку проектів, які успішно впроваджуються в рамках «Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2015 року». Разом з державною екологічною інспекцією здійснюється діяльність за проектами: «В майбутнє без звалищ», «Партнерство без кордонів», «Чисті води», «Мобілізація громад», «Зелений БУМ – Буковинський Унікальний Маршрут» та ін. 

Здійснення спільних проектів сприяє формуванню відповідного стилю взаємовідносин між владою та громадськістю буковинського краю, ефективному розв’язанню екологічних проблем Чернівецької області. 

Організація постійно працює над залученням нових колективних членів. Серед кращих колективних членів слід відзначити Чернівецький хімічний завод, Чернівецький хлібокомбінат, Лужанський спиртовий концерн, Чернівецькі заводи ЗБВ, ВО «Вимірювач», «Кварц», «Гравітон» та багато інших. На даний час в організації більше 40 колективних членів. 

У Чернівецькій обласній організації діє 10 секцій, де працюють сотні висококваліфікованих спеціалістів та фахівців, відомих вчених не тільки в області, а й в Україні та Європі. 

Активно і відкрито діє Севастопольська міська організація УкрТОП (голова – Шестак Валентин Володимирович), яка, поряд з боротьбою за екологічну чистоту міста, його озеленення, плідно співпрацює із спорідненими громадськими організаціями (садівниками, бджолярами) та науковими установами, зокрема, Інститутом біології південних морів Національної академії наук України, сприяє охороні Чорного моря від забруднення, збереженню природної, культурної та історичної спадщини не тільки цього легендарного й унікального в природному плані міста, а й усієї нашої держави. Севастопольська організація потребує нашої постійної допомоги щодо збереження й утримання Будинку природи. І така допомога надається Президією Всеукраїнської ради за участю усіх місцевих організацій Товариства. 

Ми також звертаємось до Севастопольської міської ради та державної адміністрації з проханням виконати своє ж рішення і передати будинок природи нашій природоохоронній організації на баланс. Ми сподіваємось на підтримку з боку місцевих органів влади діяльності Севастопольської міської організації Українського товариства охорони природи і докладаємо для цього зусиль. Це важливо і для нас, і для усієї України. 

4. Перші результати модернізаційного оновлення та роботи сайту 

Українське товариство охорони природи є відкритою публічною організацією громадян для громадян. За останній рік Товариство взяло напрямок на максимальне поширення інформації про свою діяльність з допомогою новітніх технологій. 

Ми продовжуємо удосконалюватись. В результаті було покращено офіційний веб-сайт Товариства, а також налагоджено пропагандистську діяльність у соціальних мережах facebook (фейсбук), twiter (твітер), вконтакті та однокласники. 

За рік веб-сайт Товариства набрав понад 30.000 унікальних переглядів. В середньому наш сайт відвідує 150 чоловік на день. На сьогодні 91,2% відвідувачів з України, 4,2% з США, 1,4% з Росії (в цілому сайт відвідали користувачі з 56 країн). Це говорить про те, що наша українська аудиторія органічно розвивається, але нам варто більше звертати увагу на аудиторію Росії та західних країн, оскільки це матиме потенціал для розширення діяльності Товариства та налаштування співпраці з іншими країнами. 

На сайт регулярно приходять звернення від молоді, студентів, громадських активістів щодо бажання налагодити співпрацю або пропозиції волонтерських послуг. На жаль, у зв’язку з відсутністю в деяких місцевих організаціях Товариства електронної пошти, ми не завжди можемо оперативно передати інформацію. 

Щодо роботи Товариства у соціальних мережах. Наша аудиторія росте щоденно і на сьогодні аудиторія, на чиїх моніторах відображаються наші новини, досягла близько 108.000 чоловік. Близько 500 чоловік підписались на наші новини та отримують їх на щоденній основі. 

Слід зауважити, що у високо конкурентному середовищі Інтернет ми досягли значних результатів. Але, незважаючи на досягнення, це все ще досить малий крок у порівнянні до шляху, який ми з вами запланували пройти. І в цьому ми покладаємо великі надії на максимально швидке налаштування кооперації з вами, нашими очима та вухами в регіонах. Окремо покладаємо великі надії на секції в обласних організаціях, оскільки вони об’єднують в собі найбільш потужний мозковий апарат в Україні, який володіє не тільки практичними навичками, але й методологічними та теоретичними знаннями. 

Для збільшення нашої Інтернет аудиторії в нас є ряд запланованих кроків, серед яких хотілось би відзначити три основних: 

 1. Створення на базі Товариства всеукраїнського аналітичного центру. 
 2. Публікація збірок результатів роботи секцій, у тому числі на веб-сайті. 
 3. Розвиток курсів та семінарів з екологічних питань для Інтернет аудиторії. 
Для досягнення цих результатів нам необхідно подолати ряд основних бар’єрів: 

 1. Удосконалити систему збору інформації з місць. 
 2. Налаштувати процеси оперативної обробки звернень громадян. 
 3. Стандартизувати та регламентувати систему електронної звітності. 
В результаті подолання бар’єрів ми отримаємо: 

 1. Можливості до залучення волонтерів та молоді. 
 2. Можливості до налагодження зв’язків з активістами та організаціями донорами для втілення в життя наших проектів. 
 3. Можливості довести результати своєї діяльності до україномовних громад світу. 
5. Загальні підсумки 

Отже, змістовна наповненість діяльності системи Українського товариства охорони природи є надзвичайно великою – від конкретних природоохоронних акцій у дворах, дитячих садках, школах, університетах, в областях, містах і селах, до виховання високої загальносуспільної свідомості. 

Наші ідеали – чисті й зрозумілі кожному, їх поділяють усі люди. Можна сказати, що ми з вами – це народ України, ми – природа України, ми – сама Україна з її тисячолітньою об’єднувальною традицією поваги Українського народу до Природи. 

Ми могли б робити ще більше, якби мали більше ресурсів, відчували державну підтримку. Українське товариство охорони природи є суспільно корисною організацією, а такі організації в Європейському Союзі мають дуже вагому підтримку у вигляді як прямого фінансування, так і надання різного роду пільг і преференцій на законодавчому рівні. 

Ми підтримуємо європейський вибір і європейський шлях України. 

Ми будемо продовжувати співпрацювати з Парламентом і Урядом задля проведення національної екологічної політики європейського рівня. Домагатися державної підтримки діяльності Українського товариства охорони природи, як єдиної організації, що була створена згідно з рішенням Ради Міністрів УРСР ще у 1946 році, а також інших громадських екологічних організацій України. 

6. Про Програму Українського товариства охорони природи 

Шановні колеги! 

На XI з’їзді Товариства у м. Харкові у 2006 році ми ухвалили Програму діяльності, відродження і розвитку Українського товариства охорони природи на 2006-2010 роки і виконали її – Товариство відродилося як єдина, цілісна система. На XII з’їзді Товариства у м. Києві – прийняли Програму діяльності і розвитку на 2011-2015 роки і успішно виконуємо її – Товариство діє і розвивається, про що переконливо свідчить наш Звіт за 2011-2013 роки. 

Тепер, на XIII з’їзді, ми можемо дозволити собі ухвалити просто Програму Українського товариства охорони природи. Вона у всіх вас на руках і після її ухвалення буде розміщена на нашому сайті, а тому не буду детально зупинятися на розкритті її змісту. 

Скажу лише – у цій Програмі ми бачимо наше минуле, наше сучасне і наше майбутнє. Це – не тільки політика розвитку нашого Товариства, це – технологія конструювання еко-майбутнього! 

Наша Програма – не тільки дороговказ для багатомільйонної армії природоохоронців. Це – цивілізаційна частка свідомості кожної людини, дорога виживання усього людства. 

Ми повинні перейти до такої політики розвитку, яка дозволить уникнути жорсткого зіткнення з майбутнім. 

7. Про сучасну філософію життя у навколишньому природному середовищі 

Шановне Товариство! 

Готуючись до XIII з’їзду Товариства, моя рідна Житомирська обласна організація свою діяльність організувала так, щоб перша заповідь еколога «Природа – це Храм Життя» стала першою заповіддю для усього суспільства, а наші діти росли й виховувалися під гаслом XXI століття «Не варто забирати милості у Природи, бути милостивим до Неї – ось наше завдання і святий обов’язок». 

В іншому індустріальному і легендарному краї нашої країни – на Запоріжжі найбільш популярною серед населення є лекція з арсеналу Запорізької обласної організації Товариства під назвою: «Ми – Люди, поки є Природа! 

Якщо не усвідомити цього і не гармонізувати життєдіяльність людства у навколишньому природному середовищі – глобальна катастрофа на планеті Земля стане реальністю. 

Десять років тому якості епіграфа до першого розділу книги “Гармонія життєвих сил Дніпра (еколого-духовні нариси”, який називається “Погляд крізь віки на сучасну філософію життя”, ми використали слова англійської письменниці, філософа східної школи мудрості духовного пізнання Мейбл Коллінз: 

“Ті, хто живуть з єдиною метою одержувати задоволення й уникнути страждання ...повинні не тільки все знову і знову проходити досвід життя, поки не зможуть пройти його як треба, але їх досвід стає усе більш і більш тяжким. Тому що людина, якщо вона не хоче учитися сама, повинна бути учимою. Ті, хто не хочуть учитися з втілення у втілення, примушуються до цього за допомогою жорстоких іспитів і нещасть.” 

Сприяння усвідомленню, пробудженню і вихованню свідомості – місія Українського товариства охорони не тільки природи, а й людини! 

Ще раз вітаю усіх з Всесвітнім днем охорони навколишнього природного середовища, бажаю міцного здоров’я, удачі, нових здобутків і звершень, радості і гармонії в собі, в родині, в нашому Товаристві, в нашій країні! 

Дякую за увагу! 
5 червня 2013 року