#ukrpryroda

16 травня 2014 року відбулось засідання Президії Всеукраїнської ради УкрТОП

16 травня 2014 року відбулось розширене засідання Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи. В систему Укрприроди входять Кримська республіканська, 25 обласних, Київська і Севастопольська міська, 49 міських в областях і 324 районних організацій, що об’єднують понад 2 млн. громадян. 

У доповіді голови Президії Всеукраїнської ради Укрприроди, доктора економічних наук, професора Василя ШЕВЧУКА «Про діяльність та завдання Українського товариства охорони природи у Європейському вимірі» дано розгорнуту характеристику найбільшої в Україні природоохоронної системи, результатів її діяльності у 2013-2014 роках, визначено основні завдання в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом та його державами – членами (текст доповіді додається). 

Учасники засідання підтримали консолідовані зусилля Президії та усієї системи Укрприроди, спрямовані на забезпечення єдності українського суспільства в усіх регіонах, містах, селищах і селах нашої країни, забезпечення національної, у тому числі екологічної, безпеки держави. 

Українське товариство охорони природи має відповідний досвід, значний людський потенціал і готове надавати підтримку для відновлення природоохоронної системи держави, проведення еколого-економічних реформ, забезпечення екологічної безпеки і сталого розвитку країни. 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ 

Доповідь голови Президії Всеукраїнської ради 
Українського товариства охорони природи 
Василя ШЕВЧУКА 

1. Загальна характеристика системи Укрприроди 

Після XIII з‘їзду Українського товариства охорони природи (Укрприроди), що відбувся 5 червня 2013 р. у м. Києві, наша діяльність була спрямована на досягнення головної мети, визначеної Статутом, а саме – сприяння розробці програм та проведення комплексу заходів по збереженню й відтворенню сприятливого для життя навколишнього природного середовища, збереження генофонду і здоров’я населення України, здійснення просвітницької діяльності, захист екологічних прав громадян, організація та участь у заходах по охороні природи та природних багатств, реалізації екологічної політики України, активізація творчої ініціативи і використання науково-технічного потенціалу суспільства для здійснення його екологічних пріоритетів та сталого розвитку, виховання дбайливого відношення громадян до природи у сфері виробництва і побуту, сприяння формуванню громадянського еко-суспільства. 

Можна відзначити, що дана мета виконується усією системою Товариства достатньо цілеспрямовано, незважаючи на складні часи, які переживає наша держава. 

В систему Укрприроди входять Кримська республіканська, 25 обласних, Київська і Севастопольська міська, 49 міських в областях і 324 районних організацій, що об’єднують понад 2 млн. громадян. 

На жаль, внаслідок анексії Криму на тимчасово окупованих територіях України залишилися Кримська республіканська і Севастопольська міська організації. Нам треба знайти спосіб, як зберегти ці організації, забезпечувати охорону природи і природних багатств у Криму та Севастополі. Природа не може залишитись беззахисною. 

Слід констатувати, що Україною в процесі формування національної екологічної мережі, яка є гармонійною частиною Європейської екологічної мережі, були створені на території Криму 183 об’єкти природно-заповідного фонду України, 45 з яких є об’єктами загальнодержавного значення, вони фінансувалися і охоронялися нашою державою. Безумовно, їх необхідно зберегти як об’єкти природно-заповідного фонду України під міжнародним захистом. 

2. Діяльність Президії Всеукраїнської ради Укрприроди 

Організацію, методичне керівництво діяльністю, координацію роботи, представництво інтересів Українського товариства охорони природи на різних рівнях в Україні і на міжнародному рівні здійснює Президія Всеукраїнської ради Укрприроди. 

Президія у повній мірі і своєчасно виконує свої статутні завдання, забезпечує ідеологічне наповнення, планування і координацію діяльності усіх місцевих організацій, наукових секцій та інших структурних підрозділів Товариства, чим забезпечує єдність усієї нашої демократичної системи. 

На засіданнях Президії розглядаються як питання щодо забезпечення діяльності Укрприроди, так і найбільш гострі й актуальні екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку нашої держави. Серед них – проблеми видобутку сланцевого газу, формування ринку сільськогосподарських земель, збереження потенціалу морських досліджень в Україні та багато інших. 

Виходом на новий рівень роботи можна назвати успішну співпрацю з Програмою розвитку ООН в Україні. У 2013-2014 роках ми разом з багатьма іншими провідними національними і міжнародними організаціями виконали складну програму робіт по розробці концепції стратегії низьковуглецевого енергоефективного розвитку економіки України. В рамках цієї співпраці виконано більше 30 різноманітних досліджень, які стосуються національної кліматичної, енергетичної, транспортної, житлово-комунальної, аграрної, промислової політики розвитку. 

2014-й – це рік 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Геній Великого Кобзаря осяяв шлях України на століття. Ми разом із секціями природно-заповідного фонду (голова – доктор біологічних наук, професор Мельник Віктор Іванович) та охорони рослинного світу (голова – кандидат біологічних наук, директор Національного науково-природничого музею НАН України Новосад Валерій Васильович) провели спеціальні дослідження, підготували й видали унікальний за своїм змістом і красою Екологічний календар на 2014 рік – «Шевченко і Природа». 

Президія Всеукраїнської ради Укрприроди надає великого значення заохоченню природоохоронного активу. Так, за поданням Президії, підтриманим Міністерством екології та природних реурсів, Урядом України у березні 2014 р. Почесними грамотами Кабінету Міністрів України нагороджені голова Вінницької обласної організації Укрприроди А.Ю.Литвиненко та заступник голови Президії ВР Укрприроди – головний бухгалтер К.І.Лісовець. 

3. Основні результати діяльності місцевих організацій Українського товариства охорони природи 

Кримська республіканська організація Українського товариства охорони природи (голова – академік Головін Віктор Петрович) працює на високому науковому рівні, має налагоджені міжнародні контакти. Членами організації створюються нові сорти рослин, зберігаються їх генетичні банки для майбутнього, проводяться наукові дослідження, природоохоронні заходи, конгреси, конференції. Результати досліджень цілющих властивостей рослин Криму використовуються для оздоровлення людей по всій нашій країні. 

Ми планували збудувати новий Будинок природи Кримської республіканської організації, яка багато років працює на благо природи і населення Криму й усієї України, а також багатьох мільйонів людей з усіх куточків світу, які щорічно відвідують і набираються вражень від чарівної природи Криму. 

Тепер ці плани виявилися під загрозою. Але ми будемо продовжувати підтримувати діяльність нашої Кримської організації, охороняти природу Криму усіма доступними засобами. 

Вінницька обласна організація (голова – Литвиненко Анатолій Юрійович) уже протягом багатьох років і десятиліть на високому рівні розробляє і здійснює організаційно-масові, пропагандистські та практичні природоохоронні заходи із залученням членів Товариства, працівників підприємств, учнів шкіл міст і сіл та природоохоронної громадськості Вінниччини. 

Ведеться активна природоохоронна діяльність у більшості осередків організації та проводиться на високому рівні чимало практичних заходів та масових екологічних акцій згідно Екологічного календаря Товариства. Упродовж багатьох років випускається Інформаційно-екологічний вісник президії Вінницької обласної ради Укрприроди «Природа і люди». 

Головними пріоритетами в діяльності Волинської обласної організації (голова – Комаров Віктор Васильович) залишаються – проведення природоохоронних акцій та заходів згідно Екологічного календаря Товариства, виховання екологічної свідомості громадян, здійснення заходів екологічної просвіти, покращення громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, зміцнення організаційної структури Товариства на Волині. 

За напрямками наукової та просвітницької діяльності в складі обласної організації працюють 9 секцій, які розглядають найбільш актуальні екологічні проблеми області. 

Знову хотів би наголосити, що на Волині серед тварин, що опинились на межі зникнення, у першу чергу завдяки людській жорстокості та безвідповідальності, є зубр. На початку 1990-х років в угіддях ДП «МГ Звірівське» нараховувалось 202 зубри. 

Зараз зубрів нараховується не більше 12 – це за даними громадськості. Лісівники у своїх звітах показують, що їх 27, але це не відповідає дійсності. Таким чином, зубр на Волині знаходиться на межі зникнення, і якщо не вжити заходів, ми його можемо втратити назавжди. Цього допустити не можна і тому ми знову звертаємось до Уряду з вимогою взяти під державний захист зубрів. 

Нещодавно я отримав зворушливий подарунок – авторську книгу, лірико-публіцистичну розвідку Цюринця Сергія Назаровича «Казання про зубра», видану за кошти Волинської обласної організації Укрприроди. 

Автор з гірким болем питає і сам же дає відповідь: «Думаєте, що впаде лиш зубр, а ми виживемо? А можливо, тільки дивом вцілілий зубр і дає шанс вибратись зі страшної екологічної, та й економічної, моральної, правової прірви…» (с. 22). Цілком підтримую Сергія Назаровича, що треба «забрати мисливські господарства з володінь зубра» (с. 56). 

Треба забрати страх з природи, вернути людське в людині! 

Я щиро дякую Сергію Назаровичу. Ми відзначаємо його книгу, його людську і громадянську позицію Почесною грамотою Українського товариства охорони природи. 

Ми також підтримуємо клопотання Волинської обласної ради Укрприроди перед Мінприроди України про створення Національного природного парку «Західне Побужжя». 

На високому рівні продовжує працювати Дніпропетровська обласна організація Укрприроди (голова – Ломакін Павло Іванович). У 2013-2014 роках основна увага приділялась просвітницькій, освітній, виховній та видавничій діяльності, секційній роботі, проведенню еколого-просвітницьких заходів серед населення та, насамперед, молоді, підготовці та проведенню екологічних акцій згідно з Екологічним календарем Товариства. 

Проводиться широка організаційна робота, налагоджена тісна співпраця та взаємодія з іншими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Хотів би відзначити, що інформація, яка надходить від Дніпропетровської обласної організації, є однією з найбільш змістовних. Це єдина обласна організація, яка надала звіт за 2013 рік у паперовому і в електронному форматах, а тому його можна розмістити на нашому сайті – ukrpryroda.org. 

Голова Дніпропетровської обласної організації – Ломакін Павло Іванович – нагороджується Почесною грамотою Укрприроди за особливі заслуги перед Українською природою. 

Донецьку область в системі Українського товариства охорони природи повноправно представляють «Артемгеологія», яка сприяє вирішенню складного комплексу інженерно-геологічних та індустріально-екологічних проблем регіону, та Донецька обласна організація «Спадщина Донбасу» (голова – Молодан Геннадій Миколайович), яка працює на базі Національного природного парку «Меотида». 

Житомирська обласна організація Укрприроди (голова – Рибинський Ігор Євгенович), виконуючи ухвалену на XIIІ з’їзді Товариства Програму Українського товариства охорони природи, проводить цілий комплекс заходів по збереженню і відродженню природних багатств Житомирщини, навколишнього природного середовища Полісся, веде активну просвітницьку діяльність серед населення, виховує дбайливе відношення громадян, насамперед молоді, до природи. 

Обласна організація проводить змістовні природоохоронні акції, такі як «Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища», «Чиста Україна – чиста Земля», «День довкілля», «Всесвітній день Землі», «День екологічної освіти», операція «Первоцвіт», «День працівників лісу» – професійне свято людей, що присвятили своє життя відповідальній праці з примноження наших лісових багатств, які мають величезне значення для охорони довкілля, «Міжнародний день захисту тварин», операція «Допоможи птахам взимку» та ін. 

При президії обласної організації діють 8 секцій, до складу яких входять фахівці та провідні вчені, які займаються важливими екологічними проблемами області. 

Стало доброю традицією, що усі навчальні заклади Житомира за підтримки обласної організації Укрприроди постійно беруть участь у всіх природоохоронних акціях і заходах відповідно до Екологічного календаря Товариства. 

На думку організації, видання такого календаря – це знаменна подія у діяльності Товариства. Усі наші організації, місцеві та районні, колективні та індивідуальні члени мають можливість організовувати свою роботу згідно з щорічним Екологічним календарем, який випускає Президія Всеукраїнської ради Укрприроди. Особливою увагою користується цьогорічний календар «Шевченко і Природа», виданий до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 

Після XIІI з’їзду Товариства у Закарпатській обласній організації (голова – Бауман Тиберій Омелянович) проведено ряд заходів по екологічній освіті й вихованню, залученню учнівської та студентської молоді до організації та проведення екологічних акцій, вивченню, дослідженню, охороні й примноженню природних багатств краю. 

Члени обласної організації тісно співпрацюють з вищими навчальними закладами, школами області, проводять практичну природоохоронну роботу, беруть активну участь у різних природоохоронних акціях, конкурсах, екологічних експедиціях, польових практиках. 

Особлива увага приділяється збереженню й примноженню природно-заповідного фонду Закарпаття. Тісна співпраця склалася з Карпатським біосферним заповідником, Ужанським національним природним парком, Національним природним парком «Синевір», біологічним факультетом, ботанічним садом, зоологічним музеєм Ужгородського національного університету, Закарпатським краєзнавчим музеєм, українськими і зарубіжними державними та громадськими організаціями та природоохоронними фондами європейських країн (Угорщини, Румунії, Чехії, Словаччини, Польщі та ін.). 

Запорізька обласна організація Укрприроди (голова – Бройде Ігор Леонідович, заступник – Секретарюк Раїса Костянтинівна) постійно спостерігає за екологічною ситуацією в області, має широку інформацію про стан екосистем, індустрію Запорізького краю, техногенний вплив на навколишнє природне середовище. Це дає можливість більш предметно планувати і проводити екологічні акції та заходи, які є найбільш ефективними з урахуванням обмежених можливостей громадськості, практично без державної підтримки, з опорою на власні сили та місцеве населення. 

Тому екологічна політика Запорізької обласної організації Укрприроди базується на використанні набору доступних громадських інструментів, таких як просвітницька робота, добровільні підходи, конкретні заходи для вирішення гострих екологічних проблем (забруднення атмосферного повітря, відходи тощо), захист ґрунтів, флори і фауни з метою попередження негативного антропогенного впливу, а також виконання Програми Українського товариства охорони природи. 

Івано-Франківська обласна організація Укрприроди (голова – Парпан Василь Іванович) працює на базі відомого не тільки в нашій країні, а й в Європі Інституту гірського лісівництва. Основні зусилля зосереджуються на збереженні Карпат відповідно до Карпатської конвенції. До цих питань додаються техногенно-екологічні проблеми краю, які виникли внаслідок бездумного господарювання та варварської експлуатації природних ресурсів. Саме тому дослідження вчених спрямовуються на те, щоб у XXI столітті перейти до політики сталого розвитку. 

Чітко, дружно й злагоджено працює Київська обласна організація Укрприроди (голова – Мазуркевич Олександр Олександрович). Основні зусилля спрямовуються на виконання статутних завдань, широке залучення громадськості до збереження сприятливого для життя навколишнього природного середовища. Ведеться змістовна секційна робота, активно працюють міські і районні організації. 

У Київській області працює більше 300 гуртків, 5 клубів, 2 екологічні театри, 1 фітотеатр. Станція юних натуралістів м. Білої Церкви – позашкільний навчальний заклад еколого-натуралістичного спрямування, який працює над впровадженням активних форм екологічної та валеологічної освіти як засобу розвитку ціннісно-мотиваційної сфери особистості, гармонізації стосунків з навколишнім середовищем, формуванням у вихованців екологічної культури як основи здоров’я, повноцінного життя і творчої діяльності. 

У переддень Чорнобильської катастрофи відбулася поїздка до Іванкова до «Дзвону пам’яті Чорнобильської ночі», поставленому у свій час Українським товариством охорони природи. Було висаджено більше 100 дерев у пам’ять Героїв Небесної сотні, покладено квіти. У проведенні цього заходу велику допомогу надає колективний член Київської обласної організації Укрприроди Іванківський держлісгосп, за що йому щира вдячність. 

Київська міська організація Укрприроди (голова – Щепець Микола Степанович) співпрацює з державними та комунальними організаціями та підприємствами, інститутами НАНУ України, вищими учбовими закладами, школами та закладами дошкільного виховання. Особливо тісною є співпраця з КП «Київський міський будинок природи». Активісти організації та колективні члени спільно з іншими громадськими організаціями Києва беруть участь у загальнонаціональних та загальноміських екологічних акціях. 

На жаль, усе ще не відновлено діяльність Кіровоградської обласної організації Укрприроди (голова – Литвин Юрій Олексійович), яка має Будинок природи. На Кіровоградщині дуже багато складних екологічних проблем, які треба вирішувати. Наше завдання – відродити цю організацію. 

Активно бореться за своє збереження Луганська обласна організація Укрприроди (голова – Дайнеко Леонід Іванович). Знайдено схему вирішення проблеми, пов’язаної з з обласним Будинком природи та забезпеченням дальшої діяльності нашої організації. Вирішуються також питання забезпечення підтримки організації з боку місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Врешті решт усім треба зрозуміти, що охорона природи – це всенародна справа, і влада повинна допомагати у цій справі. 

Тим більше, що екологічна ситуація в Луганській області залишається дуже складною, а в ряді районів – кризовою. Індустріалізація без екологічних обмежень призвели до забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопичення великих обсягів промислових і побутових відходів, що у свою чергу призводить до погіршення якості життя і здоров’я місцевого населення. Забрудненим є Сіверський Донець, дуже мало залишилося природних місць для відпочинку й оздоровлення дітей. 

Громадський природоохоронний рух на Луганщині має давні і стійкі традиції, відіграє значну роль у вирішенні гострих екологічних проблем, вихованні екологічної культури і свідомості, а тому потребує усілякої підтримки і поширення, у тому числі за рахунок розширення індивідуального і колективного членства. 

Львівська обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Гук Михайло Васильович) значну увагу приділила розширенню мережі районних організацій, збільшенню колективного та індивідуального членства, роботі з молоддю, проведенню природоохоронних акцій, пропаганді своєї діяльності на телебаченні, радіо та в інших засобах масової інформації, вирішенню гострих екологічних проблем області і Карпат в цілому. 

До пріоритетних сфер діяльності відносяться охорона і раціональне використання земель, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, розвиток природно-заповідного фонду, безпечне поводження з відходами, пропаганда екологічних знань, екологічна політика і освіта. 

У даний час Львівська обласна організація налагоджує тісну співпрацю з Болгарією та іншими країнами Європейського Союзу. 

Активно і змістовно працює Миколаївська обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – Любарцев Сергій Васильович). Проводиться украй потрібна робота з охорони земельних, водних, лісових ресурсів, тваринного та рослинного світу, заповідної справи, екологічної пропаганди через телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації. 

Згідно з Екологічним календарем проводяться акції: «День довкілля», «Збережемо тваринний світ», «Зелений паросток майбутнього» та ін. Організовуються публічні слухання з питань, що хвилюють населення міста та області. Працюють 9 секцій. 

У Будинку природи багато років працює університет «Природа». З великою вдячністю та інтересом відвідують слухачі факультет «Фітотерапія», який очолює його декан Забродський Микола Олександрович. Допомагає слухачам постійно діюча виставка в Будинку природи «Лікарські рослини Миколаївщини, їх охорона та раціональне використання», якою опікується почесний природоохоронець України Любарцева Віра Сергіївна. 

Як зазначається у звіті Миколаївської обласної організації за 2013 рік, «природоохоронна робота проводилась в умовах хижацької експлуатації природних ресурсів з мінімальними затратами коштів на їх відтворення». 

Вагомо діє Одеська обласна організація Укрприроди (голова – Долинський Слава Кирилович), яка має громадянську позицію, здійснює широку просвітницьку діяльність, проводить природоохоронні акції, забезпечує громадський контроль за станом довкілля, у тому числі Чорного моря. 

Організація тісно співпрацює з еколого-натуралістичними позашкільними закладами міста Одеси і області, що проводять цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах особистості і суспільства; формування творчої особистості, яка має свободу вибору професії, поглиблення знань про матеріальний і духовний світ, що її оточує. 

При Одеській обласній організації діють секція садівництва, городництва та охорони земель (керівник – к. с.-г. н. Мусіч В.М.); секція охорони водних ресурсів та атмосферного повітря (керівник – Шморгун В.К.); секція фауністики і флористики (керівник – Зубков А.Л.); секція «Здоровому тілу – чиста душа» (керівник – О.Мех), яка набула популярності серед населення через практичну направленість своєї роботи. Постійно діє школа садовода «Мій прекрасний сад», у якій тричі на місяць проводяться лекторії з питань догляду за садовими культурами. 

Велику освітню, науково-дослідницьку, пропагандистську та виховну роботу проводить Одеський державний екологічний університет МОН України (ректор – С.М.Степаненко), який є колективним членом Укрприроди. 

Полтавська обласна організація Укрприроди (голова – Смоляр Наталя Олексіївна) головну увагу приділяє освітній та просвітницькій діяльності, роботі з студентською молоддю, пропаганді екологічних знань серед населення. Нам слід надавати більшої підтримки Полтавській обласній організації, залучати до цієї справи організації із сусідніх областей України, зокрема, Дніпропетровської, і басейну ріки Дніпро. 

На високому патріотичному, організаційному і практичному рівні працює Рівненська обласна організація Українського товариства охорони природи (почесний голова – Сацюк Іван Леонтійович, голова – Гуйдаш Михайло Миколайович). 

Головним пріоритетом діяльності стали рішення XIІI з’їзду Укрприроди. Серед основних заходів – виконання Програми Українського товариства охорони природи на місцевому рівні; широке висвітлення в засобах масової інформації області історичної значимості, важливості національного державотворення і життя народу; удосконалення діяльності всіх організаційних структур обласної організації; збільшення рядів колективного та індивідуального членства; просвітницька робота, спрямована на екологічне виховання населення області та ін. 

У звітному періоді прийнято 5 нових колективних членів, збільшується кількість індивідуальних членів Товариства серед учнівської і студентської молоді. Значна увага приділяється розвитку зеленого туризму в області. 

З ентузіазмом працює Сумська обласна організація Укрприроди (голова – Телєгіна Алевтина Сергіївна). Проводиться системна організаційна робота. Першочергова увага приділяється здійсненню організаційно-масової, практичної та просвітницької природоохоронної роботи серед населення, насамперед серед підростаючої молоді, обміну наявним досвідом, озвученню актуальних місцевих екологічних проблем, здійсненню громадського контролю за станом довкілля та дотриманням природоохоронного законодавства тощо. 

Організовано, різноманітно, з індивідуальним підходом проводяться в Сумській області природоохоронні акції відповідно до Екологічного календаря Товариства, а також заходи місцевого рівня. Заохочується участь громадськості в обласному громадському русі «За охорону природи України». 

У Будинку природи працює громадська приймальня, куди постійно звертаються люди з різних питань, що їх хвилюють. Усі скарги і пропозиції своєчасно розглядаються і, за необхідності, надсилаються звернення до відповідних органів влади для вжиття заходів відповідно до компетенції і законодавства. 

Складний період переживає Харківська обласна організація Укрприроди (голова – Марінкін Дмитро Михайлович). У 2013 році у зв’язку з реорганізацією Державного управління екології та природних ресурсів наша організація була змушена залишити кімнату, яку надавало це управління. Разом з тим, президія обласної організації докладає усіх можливих зусиль, щоб зберегти актив Товариства, залучати жителів області до проведення конкретних природоохоронних заходів. 

Незважаючи на труднощі, організація веде природоохоронну діяльність, працюють наукові секції. Як зазначається у звіті: «Підсумовуючи діяльність обласної організації Товариства у 2013 році, хочеться відзначити, що на сьогодні вона тримається лише за рахунок її керівництва та ряду активістів – природолюбів, які на протязі багатьох років очолюють певні напрямки громадської природоохоронної роботи і є справжніми патріотами Товариства. З 2009 року організація працює виключно на громадських засадах. У 2010 році ми в останній раз отримали кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, завдяки якому на протязі багатьох років здійснювали видавничу діяльність, фінансували обласні екологічні акції, конкурси, виставки, підтримували в належному стані обласну інформаційну вітрину «За здорове довкілля Харківщини». Але незважаючи на все це, маємо надію на збереження нашої організації, яка стояла у витоків громадського природоохоронного руху в Україні». 

Стабільно працює Херсонська обласна організація Укрприроди (голова – Бичков В’ячеслав Васильович). Зусилля спрямовуються на підтримку розвитку природно-заповідного фонду, охорону природи і природних багатств, екологізацію сільськогосподарського виробництва, боротьбу з підтопленням земель, вирішення проблем відходів. 

Організація тісно співпрацює з органами державної і місцевої влади, органами місцевого самоврядування, зокрема, управлінням екології і природних ресурсів, управлінням лісового господарства, рибною інспекцією, СЕС, обласною станцією юних натуралістів, центром дітей та юнацтва та ін. 

В рамках Дня довкілля, Дня Землі, всеукраїнської акції «Чиста Україна – чиста Земля» та ін. акцій проводяться роботи з благоустрою вулиць, дворів, територій шкіл, дитсадків, зон масового відпочинку, парків, скверів. Висаджуються дерева, кущі, квіти, розчищаються джерела, малі річки й озера. 

Хмельницька обласна організація Укрприроди (голова – Резніков Юрій Олександрович) – провідна організація на Хмельниччині, метою якої є збереження навколишнього природного середовища, природних багатств та захист екологічних прав громадян, у тому числі права на доступ до екологічної інформації та участь у прийнятті екологічно значимих рішень. 

Організація регулярно висвітлює екологічні проблеми та механізми діяльності громадянського еко-суспільства в місцевій пресі, на радіо та державній телерадіокомпанії «Поділля-Центр». 

Слід налагодити тісну співпрацю Хмельницької обласної та Хмельницької міської організацій Товариства, а також усіх наших організацій у басейні ріки Південний Буг. 

Черкаська обласна організація Укрприроди (голова – Роджа Олександр Олександрович) одним з найголовніших факторів вирішення екологічних проблем в даний час і в майбутньому вважає екологічну освіту та виховання дітей і молоді, тобто формування нової суспільної свідомості. Проводяться екологічні акції, виставки, конкурси, конференції, заходи щодо збереження біорізноманіття та розвитку природно-заповідного фонду. 

Обласній організації разом з Президією ВР Укрприроди слід докласти скоординованих зусиль, щоб завершити реконструкцію Черкаського будинку природи, поставити організацію на міцний фінансово-економічний фундамент. Попередня робота для цього проведена, необхідно її завершити у стислі терміни. 

Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи (керівник – Осипець Володимир Миколайович) для виконання своїх статутних завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з усіма громадськими організаціями екологічного спрямування. При обласній організації створено і діє 7 секцій. Роботу підтримують 18 колективних членів. Добре працює Ніжинська міська організація, яка має невеличкий Будинок природи. 

Зараз відбувається зміна поколінь в обласній організації, треба зберегти досягнутий раніше рівень її суспільного впливу, вирішити питання із збереженням Ніжинського будинку природи. 

Чернівецька обласна організація Українського товариства охорони природи (голова – заслужений природоохоронець України Королюк Василь Іванович) спільно з краянами здійснює ряд заходів, що спрямовуються на охорону, збереження та раціональне використання природних багатств, розширення екологічної мережі Карпат, охорону повітряного басейну, водних ресурсів, екологічну освіту, підвищення екологічної свідомості населення краю, попередження порушень природоохоронного законодавства. 

Важливо, що Чернівецька організація впродовж багатьох років тісно співпрацює з громадськістю і владою на екологічній ниві. Всі заходи проводяться за підтримки обласної державної адміністрації у тісному контакті з державним управлінням охорони навколишнього природного середовища, державною екологічною інспекцією, управлінням лісового господарства, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, навчальними закладами. Так проводяться День довкілля, «Чиста Україна – чиста Земля» та інші акції відповідно до Екологічного календаря Товариства. 

У Чернівецькій обласній організації діють 10 наукових секцій (охорони атмосферного повітря, рибоохорони, охорони водних ресурсів, тваринного світу, рослинного світу, екологічної освіти, охорони надр та геологічних пам’яток природи, охорони земель, охорони лісу, голубівництва), де працюють сотні висококваліфікованих спеціалістів та фахівців, відомих вчених не тільки в області, а й в Україні та Європі. 

Ініціативно, відкрито, небайдуже діє Севастопольська міська організація Укрприроди (голова – Шестак Валентин Володимирович), яка бореться за екологічну чистоту міста, його озеленення, співпрацює із спорідненими громадськими організаціями (садівниками, бджолярами) та науковими установами, зокрема, Інститутом біології південних морів Національної академії наук України, сприяє збереженню природної та культурної спадщини. 

Севастопольська міська організація Укрприроди потребує нашої постійної підтримки й допомоги. Така підтримка буде й надалі надаватися Президією Всеукраїнської ради за участю усіх місцевих організацій Українського товариства охорони природи. 

4. Діяльність Всеукраїнських секцій Укрприроди 

В Українському товаристві охорони природи діють 14 всеукраїнських наукових секцій, які об’єднують провідних вчених та фахових експертів країни. Найбільш активно працюють секції: 
 • охорони надр та екологічної геології імені О.С. Щириці (голова – д. т. н., проф. Демчишин Михайло Гордійович); 
 • охорони і раціонального використання земель (голова – к. е. н. Ковалів Олександер Іванович); 
 • охорони рослинного світу (голова – к. б. н. Новосад Валерій Васильович); 
 • захисту мисливської фауни і тваринного світу (голова – Дода Володимир Матвійович); 
 • водних ресурсів та атмосферного повітря (голова – Лаврентьєв Георгій Андрійович); 
 • правових основ природокористування (голова – д. ю. н., проф., академік НАПрН України Малишева Наталія Рафаелівна); 
 • природно-заповідних територій (голова – д. б. н., проф. Мельник Віктор Іванович); 
 • екологічної політики та освіти (голова – д. г-м. н., проф. Білявський Георгій Олексійович); 
 • юнацька (голова – Радченко Тамара Дмитрівна) та ін. 
На XIII з‘їзді Товариства ми внесли доповнення до Статуту, визначивши серед основних завдань Укрприроди сприяння здійсненню науково-дослідної діяльності. Це значно розширює наші можливості. Ми плануємо активізувати науково-дослідну діяльність, у тому числі разом з Академією ноосфери. 

5. Основні завдання Укрприроди у Європейському вимірі 

Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами. На черзі – підписання угоди про Зону вільної торгівлі. Це – видатна подія, у тому числі і для природоохоронців України, оскільки у Європейському Союзі питання охорони природи і сталого розвитку по справжньому є пріоритетними. 

На XІІI з’їзді Товариства у м. Києві у 2013 році ми ухвалили Програму Українського товариства охорони природи. Наша Програма – це не тільки дороговказ для багатомільйонної армії природоохоронців. Це – цивілізаційна частка свідомості кожної сучасної людини, дорога виживання людства. 

Згідно з нашою Програмою «екологічна сфера, що зачіпає життєво важливі інтереси кожної людини, має стати однією з пріоритетних сфер діяльності держави». 

Виходячи з основних пріоритетів національної екологічної стратегії, програмними цілями діяльності Українського товариства охорони природи є: 
 1. сприяння формуванню громадянського еко-суспільства, верховенству екологічного права; 
 2. ініціювання, організація й участь у здійсненні практичних природоохоронних акцій і заходів, сприяння екологізації усіх сфер життєдіяльності населення у контексті забезпечення національної безпеки України; 
 3. громадська підтримка формування й реалізації екологічної політики України, сприяння вдосконаленню законодавчої і нормативно-правової бази, прискорення процесів гармонізації екологічного законодавства України та ЄС; 
 4. здійснення просвітницької діяльності серед населення з метою виховання екологічної свідомості, підвищення рівня професійної екологічної підготовки державних службовців, керівників і посадових осіб, які приймають рішення на локальному, регіональному і державному рівнях; 
 5. громадський контроль за дотриманням конституційно-правових гарантій екологічних прав громадян України, сприяння попередженню екологічних правопорушень, здійснення незалежного громадського контролю, екологічної експертизи й аудиту у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних багатств; 
 6. проведення наукових досліджень і сприяння переходу України до низьковуглецевої енергоефективної політики сталого розвитку. 
Для забезпечення реалізації основних програмних цілей Укрприроди необхідно: 
 • активно залучати у свої лави на всіх рівнях нових колективних та індивідуальних членів; 
 • підвищувати фінансову стійкість організації, рівень доходів і можливостей для діяльності та соціального захисту працівників, ветеранів і членів Товариства; 
 • здійснювати сучасні заходи модернізаційного оновлення Товариства, насамперед, запровадити систему електронного обміну інформацією; 
 • цілеспрямовано впливати на формування й реалізацію екологічної, соціальної та економічної політики держави; 
 • сприяти єдності і гармонізації українського суспільства в усіх регіонах, містах, селищах і селах нашої країни, забезпеченню національної безпеки, позитивно впливати на сучасну і майбутню політику розвитку України у Європейській спільноті вільних народів. 

Василь ШЕВЧУК
голова Президії Всеукраїнської ради Укрприроди, 
доктор економічних наук, професор 

16 травня 2014 року 

Тайванці перетворюють пластик на "зелене золото"

На сміттєвому звалищі Тайпею на острові Тайвань знайшли надприбутковий спосіб давати друге життя колосальній масі пластикових відходів. Там одноразову продукцію із пластику перетворюватимуть на предмети побутового використання: запальнички, посуд, одяг, штучне волосся тощо.

На Тайвані, де масове виробництво пластикової продукції почалось лише десятиліття тому, назріває екологічна катастрофа: понад 70% всіх відходів – це пластмаса. Тому з метою захисту довкілля рішенням Адміністрації із захисту навколишнього середовища постановила: розробити план із вторинної переробки пластику. Ця ідея стала справжнім надбанням для держбюджету острова.

Лишень за 2013 рік  зібрали і переробили на сировину близько 180 тисяч тонн пластмаси, ціна якої дорівнює 4,5 млрд. тайванських доларів (або 140 млн. дол. США). Завдяки цим коштам було значно знижено витрати на обслуговування сміттєзвалища та виділення вуглекислоти.

Представник Адміністрації управління фонду відходів Ма Найен-хо (Ma Nien-ho) зазначає, що використаний пластик можна перетворювати на багато речей, починаючи від запальничок і закінчуючи одягом та іншими товарами легкої промисловості. Такий підхід дає можливість не лише вберегти довкілля від екокатастрофи, а й заробити гроші.


Наприклад, одним із особливих приводів для гордості тайванських сміттярів є виготовлення екологічної тканини з пластмасових пляшок. Використану тару розплавляють і перетворюють на поліестер, з якого виготовляють одяг. Фішками такого матеріалу є надзвичайна легкість (порівняно з тканиною, що виготовлена традиційним методом), а також абсорбуючі властивості та здатність розсіювати піт.


Окрім того, процес виготовлення цієї тканини також є ощадливливішим та дружнішим до навколишнього середовища: виробництво екоматеріалу потребує значно меншого обсягу води та електроенергії.

Про це повідомляє виконавчий директор Текстильної Корпорації Алекс Ло (Alex Lo). Саме ця компанія є провідним виробником екологічної тканини. І за останні кілька років продукція Текстильної Корпорації з’явилася не лише на внутрішньому ринку острова, а й на полицях бутиків у Японії та США.

Таким чином, розвиток галузі вторинної переробки пластику на Тайвані спричинив національний та економічний бум. Бо, крім прибутків в економіці, мода на вторинну переробку пластика породила хвилю нових тенденцій в архітектурі та соціальному житті.

Так, 70 тисяч волонтерів зібрали близько 12 тисяч тонн пластикових пляшок, із яких один із найбільших благодійних фондів – Фонд Цу Хі – виготовив понад 300 тисяч ковдр для нужденних.

А до Міжнародної квіткової експозиції, що проходила в Тайпеї, звели трьоповерховий виставковий зал "Eko Ark". На 24-метрову споруду витратили понад 1,5 мільйона пластикових пляшок. Серед унікальних характеристик екологічно дружньої будівлі не лише її ціна (лише 300 млн. тайванських доларів), але й економічність (прозорі стіни дають змогу зекономити на освітленні), стійкість до сейсмологічної активності та інших зовнішніх чинників.

У найближчих планах влади острова – зведення готелю класу «люкс», заводів та офіс-центрів із пластикової цегли.

Джеоело: pedpresa.com.ua та ourbreathingplanet.com

Як організувати збір батарейок в своїй місцевості?

Крок 1: Формування команди

Організувати систему збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів може й одна людина. З іншої сторони, коли це буде робити команда однодумців, то це дозволить залучити до справи більше ресурсів (знань, вмінь, енергії, корисних зв’язків тощо).

Крок 2: Визначення кінцевого отримувача

На даний момент в Україні є 2 можливих отримувача зібраних Вами батарейок й акумуляторів:
1. Державне підприємство (ДП) “Аргентум” (м. Львів, вул. Зелена, 115″б”, тел.: +38 032 241-84-70 (приймальня). Якщо Ви вирішите співпрацювати з даним отримувачем, то Вам потрібно буде зв’язатись з директором інноваційного центру ДП “Аргентум” Когутом Тарасом Романовичем (тел: +38 067 67 393 01) та обговорити умови співпраці.

Якщо Ви вибираєте це підприємство, то Вам прийдеться самотужки домовлятись про місця встановлювати ємностей для збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів, виготовляти та встановлювати дані ємності, виймати з них батарейки й акумулятори, готувати до відправки та відправляти їх, як правило, поштою на вищезгадане підприємство.

Дане підприємство приймає на утилізацію наступні малі побутові хімічні джерела струму ємністю до 7 ампер*годин:
 • Батарейки: “пальчикові” (АА), “мізинчикові” (ААА), “бочки”, “крони”, “таблетки” та ін.;
 • Акумулятори: “пальчикові” (АА), “мізинчикові” (ААА) та ін.;
 • Акумулятори мобільних телефонів, смартфонів, фотоапаратів, відеокамер, ноутбуків, нетбуків та інших побутових приладів.
Детальніша інформація тут.

2. Завод у Франції та ТОВ «Сігмас Еколоджі» через Національний молодіжний центр (НМЦ) «Екологічні ініціативи» та Всеукраїнську екологічну лігу (ВЕЛ) в рамках кампанії «Батарейкам – утилізація!». Якщо Ви вирішите співпрацювати з ними, то Вам потрібно буде зв’язатись з представником НМЦ “Екологічні ініціативи” Оксаною Алієвою (тел.: +380442511332, e-mail: vel@ecoleague.net). Якщо Ви обираєте ці організації, то Вам потрібно буде заповнити та надіслати заявку на облаштування пунктів збору відпрацьованих батарейок. Після схвалення Вашої заявки у зазначеному місці буде безкоштовно встановлено спеціальний контейнер для збору відпрацьованих батарейок. Деталі розміщення та вивезення контейнерів з відпрацьованими батарейками будуть визначені окремо для кожного випадку.

Детальніша інформація тут.

Крок 3: Визначення місць збору

- У випадку співпраці з ДП “Аргентум”:
Вам потрібно буде визначитись, де у Вашому населеному пункті оптимально можуть знаходитись місця для збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів, куди мешканці їх будуть приносити. Це можуть бути:

 • Місця торгівлі: магазини, торговельні центри, базари і т.д.;
 • Місця відпочинку: кафе, кінотеатри, розважальні центри і т.д.;
 • Місця навчання: школи, позашкільні установи, середні та вищі навчальні заклади і т.д.;
 • Місця роботи: офіси та будівлі підприємств, установ, організацій і т.д.;
 • Місця проживання: під’їзди багатоповерхових будинків і т.д.;
 • Громадські, релігійні організації і т.д.;
 • Інші місця, які, на Ваш погляд, можуть слугувати місцем збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів.
Після цього Вам потрібно буде отримати дозвіл від керівника чи власника структури, на території якої має знаходитись місце збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів.

- У випадку співпраці із заводом у Франції та ТОВ «Сігмас Еколоджі» через НПЦ «Екологічні ініціативи» та ВЕЛ:
Вам потрібно буде визначитись, де у Вашому населеному пункті оптимально можуть знаходитись місця для збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів, куди мешканці їх будуть приносити. Потім Вам потрібно буде надіслати відскановану копію підписаної заявки (можна завантажити за посиланням) на облаштування пунктів збору відпрацьованих батарейок на e-mail: vel@ecoleague.net та чекати на позитивне рішення.

Крок 4: Виготовлення та встановлення ємностей для збору

- У випадку співпраці з ДП “Аргентум”:
Вам потрібно буде виготовити достатню кількість ємностей для збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів. Для цього можна використати:

 • пусті 5-6 літрові пластикові пляшки з-під мінеральної води;
 • картонні коробки (ящики),
 • пластикові ємності;
 • будь-які інші предмети, які на Ваш погляд можуть слугувати зручними ємностями для збору батарейок й акумуляторів.
Місце, де будуть розміщені вищезгадані ємності, має відповідати наступним вимогам:

 • неможливість попадання вологи в ємність;
 • неможливість попадання прямого сонячного проміння на ємність;
 • неможливість значного теплового нагрівання ємності.
На дані ємності та/чи поряд з ними потрібно буде прикріпити аркуші паперу, на яких мають бути текст та/чи символи, знаки, з яких мешканцям Вашого населеного пункту буде зрозуміло, куди саме потрібно класти відпрацьовані батарейки й акумулятори.

- У випадку співпраці із заводом у Франції та ТОВ «Сігмас Еколоджі» через НПЦ «Екологічні ініціативи» та ВЕЛ:
У разі схвалення Вашої заявки у зазначеному Вами місці буде безкоштовно встановлено спеціальний контейнер для збору відпрацьованих батарейок.

Крок 5: Проведення інформаційної кампанії

Вам потрібно буде провести у Вашому населеному пункті інформаційну кампанію для інформування його мешканців.Залежно від цільової аудиторії, яку Ви розглядаєте як основне джерело здачі відпрацьованих батарейок й акумуляторів, Вам потрібно буде визначитись з оптимально ефективними каналами поширення інформації. Ними можуть бути:

 • Місцеві ЗМІ (телебачення, радіо, газети, журнали, інтернет-видання);
 • Особисті медіа-ресурси (акаунти в соцмережах, блоги, сайти, живі журнали і т.д.) членів Вашої команди та Ваших рідних, близьких, родичів, друзів, знайомих, співробітників і т.д.;
 • Поліграфічна продукція (флаєра, буклети, постери, плакати);
 • Кампанія “від дверей до дверей”;
 • Будь-які інші канали поширення інформації, які на Ваш погляд можуть бути ефективними для цільової аудиторії, яку Ви розглядаєте як основне джерело здачі відпрацьованих батарейок й акумуляторів.
Проведення інформаційної кампанії є дуже важливим етапом роботи, оскільки ефективність її проведення напряму буде визначати кількість зданих батарейок й акумуляторів у Вашому населеному пункті.

Крок 6: Вилучення, підготовка до відправки та відправка зібраних батарейок й акумуляторів

– У випадку співпраці з ДП “Аргентум”:
Вам потрібно буде самостійно виймати з ємностей вкинуті туди батарейки й акумулятори, підготовляти їх до відправки (пакувати) та відправляти, як правило, поштою на вищезгадане підприємство. Для пакування можна використовувати:

 • пусті 1,5, 2 та 5 літрові пластикові пляшки з-під мінеральної води;
 • картонні коробки (ящики);
 • будь-які інші предмети, які, на Ваш погляд, можуть слугувати зручними ємностями для пакування батарейок й акумуляторів.

Рекомендована кількість батарейок для відправки: від 5 кг (оптимально 15 кг і більше). Як правило, для пересилки використовується “Нова Пошта”. На посилці треба зазначити:

Адреса доставки – м. Львів, склад № 3. Отримувач: ДП “Аргентум”, тел.:098-255.22.85.

ДП “Аргентум”, на даний час, як правило, бере на себе витрати на доставку, якщо відправником є громадська некомерційна організація або фізична особа.
Також відправку можна здійснити будь-якою іншою кур’єрською службою. За необхідності можуть бути оформленні документи про факт передачі відпрацьованих батарейок й акумуляторів.
Надіслані Вами батарейки й акумулятори будуть утилізовані на ДП “Аргентум”.


- У випадку співпраці із заводом у Франції та ТОВ «Сігмас Еколоджі» через НПЦ «Екологічні ініціативи» та ВЕЛ:
Деталі вивезення контейнерів з відпрацьованими батарейками будуть визначені окремо для кожного випадку.

Надіслані Вами батарейки й акумулятори будуть утилізовані на заводі у Франції.
Контакти:
Андрій Круп’як, координатор Всеукраїнської екологічної ініціативи (ВЕІ) “Очисти Україну – утилізуй батарейки”
Контакти: e-mail: khiva7@gmail.com тел. моб.: +38 (067) 25-34-226 або +38 (095) 55-12-606

Автор : Андрій Круп’як
Джерело: civicua.org

Сьогодні 28-ма річниця найбільшої ядерної катастрофи - вибуху на Чорнобильській АЕС

Сьогодні минає 28 років з часу катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилини ночі серія потужних вибухів зруйнувала четвертий реактор ЧАЕС. Ця подія була класифікована за міжнародною шкалою ядерних інцидентів як аварія сьомого, найвищого рівня тяжкості.
Проте першу офіційну інформацію про аварію на ЧАЕС Рада Міністрів СРСР оприлюднила лише 29 квітня 1986 року, тобто через 3 дні після катастрофи. А перше повідомлення ТАРС про рівні радіації, зроблене лише 7 травня 1986 року, звучало так: "Сталася аварія з частковим руйнуванням активної зони реактора. Рівень радіації не перевищив норм, встановлених Міністерством охорони здоров'я СРСР і МАГАТЕ. На території, що безпосередньо межує з місцем аварії, рівень 10-15 мР/год".

Непередбачувана аварія диктувала й дії щодо ліквідації, які важко було спланувати. Заважало й те, що всі норми і критерії у перші тижні та місяці було приховано від населення і більшості державних організацій, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Щоб приховати правду, влада організувала святкування Першотравня та велопробіг у Києві. Тому не було жодної можливості організувати роботу щодо зниження доз, запобігання невиправданого опромінювання. З цих причин було затримано евакуацію міста Прип'яті, сіл із 30-кілометрової зони, тимчасову евакуацію дітей із Києва, відбулося переопромінювання військовослужбовців на АЕС і працівників МВС у зоні.

Чорнобильська катастрофа глобального масштабу вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Впливу радіації зазнали десятки тисяч гектарів лісів. Радіоактивного забруднення зазнали річки Прип'ять, Десна і частково Дніпро.

Сім місяців після вибуху учасники ліквідації наслідків аварії ціною свого життя приборкували стихію. І тільки 14 грудня 1986 року на ЧАЕС завершилось спорудження захисного "саркофага" над зруйнованим четвертим енергоблоком.

Нині на майданчику Чорнобильськуої АЕС триває спорудження нового безпечного конфайнменту - захисної споруди, яка включає комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого енергоблоку Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо. Ця система призначена для перетворення цього енергоблоку на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення та довкілля.

Наразі успішно завершені роботи з переміщення Східної частини Арки нового саркофага.

Джерело: gazeta.ua

День Землі

Сьогодні, 22 квітня, у світі святкують День Землі. Це друга дата для святкування Дня Землі, перший раз його святкують у березні, ближче до весняного рівнодення.

У День Землі проводять різні заходи, щоб привернути увагу людей до того, що довкілля планети Земля є вразливим і потребує уважного ставлення.

Уперше громадська студентська ініціатива, присвячена цій темі, пройшла 1970 року в США. Уже 1971 року, після успіху першого Дня, у США проголосили «Тиждень Землі» як щорічну подію, яка здобула популярність серед американців.

Завдяки громадській та політичній активності, яку пробудив День Землі, у США ухвалили багато законів і актів про охорону довкілля.

Існують неофіційні прапор Землі (фотографія планети з космосу на темно-синьому тлі) і символ Дня Землі — зелена грецька буква Θ (тета) на білому тлі.

Джерело: ua.racurs.ua

Міські еко-проекти для дітей

Сотні інженерів, архітекторів, дизайнерів і вчених з усього світу щодня працюють над тим, щоб зробити мегаполіс дружнішим навколишньому середовищу та в підсумку, значно комфортнішим для людей. У тому числі і для найменших - творчих та надзвичайно рухливих. Що вийде, якщо поєднати старі концепції ігрових просторів з сучасними технологіями?

Енергетична карусель

Енергетична карусель була створена за ініціативи Центру візуальних мистецтв у рамках проекту, спрямованого на створення інноваційних ігрових об'єктів для громадського простору. Дизайнерське бюро "Carve", що базується в Амстердамі , запросило десяток європейських дизайнерських фірм для участі в конкурсі. Його основним критерієм було створення проекту, який був би адресований будь якому віку, заохочував би до гри та допоміг би зробити місто цікавішим для мешканців.


Переможцем стала компанія "Ecosistema Urbano", яка в результаті виступила в ролі творця інтерактивного екологічного атракціону для дітей та дорослих. "Energy Carousel", розташована в парку на площі Governeursplein у Дордрехті (Нідерланди), вдень генерує енергію, за рахунок чого не потребує додаткової електрики для забезпечення нічного світлодіодного підсвічування.


Канати і важелі, закріплені на червоно-білому куполі, запрошують відвідувачів до рухливої гри. Є поперечини для підтягування та місця для сидіння на низчих рівнях, які діти можуть використовувати, щоб гойдатися взад і вперед для виробництва електроенергії. Дорослі і діти старшого віку можуть захопити підвісні канати і тягнути їх, переміщаючись по колу, щоб приводити карусель в рух.


«Energy Carousel» дбайливо зберігає всю кінетичну енергію, отриману від розгойдування та смикання за мотузки, в розташованому під землею акумуляторі.Тривалість роботи світлодіодних ліхтарів в нічний час безпосередньо залежить від інтенсивності рухливих ігор, тобто активності маленьких (або не дуже) відвідувачів.Коли мова заходить про некомерційні та повністю автономних об'єктах міської інфраструктури, сам факт доступності та безпеки каруселі навіть у вечірній час доби - саме по собі щось новеньке. Енергетична карусель, створена «Ecosistema Urbano», створює незвичайне нове місце для зустрічей і спілкування, нагадуючи дорослим і дітям про екологічність поновлюваних джерел енергії.

Пісочниця під живим куполом

Чи багато потрібно, щоб змайструвати банальну дитячу пісочницю? Здавалося б, відповідь очевидна. Однак проект "Kagome Sandpit" наочно довів, що навіть при створенні класичних елементів міської інфраструктури залишається місце для інновацій.

Музейний квартал Відня довірив фірмі "PPAG Architects" проектування пісочниці для дітей у своєму внутрішньому дворі. Дизайнери компанії об'єдналися з "Simon Oberhammer" та "Stefanie Meyer", щоб розробити куполоподібну зелену структуру з живих стовбурів верби, яка змінюється в залежності від сезону.

Зростаюча конструкція пропонує піщану ігрову зону для молодих гостей Музейного кварталу, забезпечуючи їм затишний та безпечний ігровий простір - та, в той же час, зберігаючи візуальний контакт між дітьми та їх батьками. Листя дерев створює м'яку природну тінь, захищає дітей від перегріву та занадто яскравих сонячних променів.


Назву "Kagome" (Кагоме) було запозичено з японської дитячої пісеньки та однойменної давньої японської техніки ткацтва, зв'язок з якою чітко простежується в переплетенні вербових прутів. Дизайн цієї екологічною конструкції був удостоєний премії "Architizer А + Awards" у категорії мобільні виставкові стенди та тимчасові споруди.

Джерело: facepla.net та archdaily.com