#ukrpryroda

Розроблено новий міжнародний стандарт оцінки еффектіності екологічного менеджменту - ISO 14045

Нещодавно опубліковано міжнародний стандарт ISO 14045:2012 "Екологічний менеджмент. Оцінка екологічної ефективності системи продукції. Принципи, вимоги та установчі вказівки". Він розроблений як інструмент оцінки екологічної ефективності.


В умовах зростання економіки така оцінка стає все більш необхідною, враховуючи безперервну економічну кризу, поточні екологічні проблеми. "Екологічна ефективність набуває важливішого значення для успіху в бізнесі", - коментує Реджинальд Тан з групи міжнародних експертів, які розробили стандарт.

Застосування ISO 14045 робить можливим одночасно розглядати показники екологічної, бізнес і економічної стійкості продукції та систем продукції.

Наразі екологічна ефективність вимірюється різними способами. У тому числі це визначається цілями та галуззю діяльності. Новий стандарт ISO 14045 робить процедуру більш прозорою та підвищує довіру до оцінок, які іноді розглядають як green-washing ("екологічне відмивання"), помітив Бенгт Стеен, керівник розробників.
ISO 14045

Основні цілі ISO 14045:
  • дає чітку термінологію оцінки екологічної ефективності
  • описує загальні методичні принципи
  • створює умови для практичного застосування оцінки екологічної ефективності для широкого спектру (включаючи послуги)
  • дає чітке керівництво по інтерпретації результатів оцінки
  • Оцінка екологічної ефективності включає вплив на екологію за допомогою оцінки життєвого циклу (ОЖЦ) у відповідності з іншими міжнародними стандартами (ISO 14040, ISO 14044).
Джерело: delo.ua та iso.org