#ukrpryroda

Про розробку і впровадження програми соціально-гігієнічного моніторингу в місті Алчевськ

Несприятлива екологічна обстановка і депресивне соціальне середовище життєдіяльності негативно відбиваються на стані здоров'я дитячого і дорослого населення і умовах його мешкання. У м.Алчевське, як в цілому по Україні, відбувається несприятлива демографічна ситуація, яка характеризується зниженням народжуваності і збільшенням смертності населення. Для Алчевська характерна загальна тенденція до зростання поширеності і захворюваності населення онкологічними і серцево-судинними захворюваннями, що є одними з основних причин летального результату.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, стала гострішою потреба здійснення радикальніших і ефективніших заходів щодо попередженню і усуненню впливу шкідливих чинників середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення. В той же час, розробка вказаних заходів можлива лише на підставі даних системного аналізу чинників середовища життєдіяльності, оцінки їх впливу на організм і визначення ризику вказаних чинників для здоров'я людини.

З цією метою проводиться моніторинг довкілля. Під терміном «моніторинг» розуміється спостереження за якимись об'єктами і явищами. Моніторинг довкілля (МД) - це спостереження за станом оточуючого природного середовища і попередження про критичні ситуації, що створюються, а також що являються шкідливими або небезпечними для здоров'я людей і інших живих організмів. Вказаний моніторинг підрозділяється на: глобальний, базовий (фоновий), регіональний, импактний (кризовий), а також спеціальні види моніторингу.

Глобальний моніторинг - спостереження за загальносвітовими процесами і явищами в біосфері Землі, включаючи її екологічні компоненты, і попередження про виникнення екстремальних ситуацій. 

Базовий (фоновий) моніторинг - спостереження за загальнобіосферними, в основному природними явищами без накладення на них регіональних антропогенних впливів.

Регіональний моніторинг - спостереження за процесами і явищами в межах якогось регіону, де ці процеси і явища можуть відрізнятися і за природним характером, і по антропогенних діях від базового фону, характерного для всієї біосфери.

Імпактний (кризовий) моніторинг - це моніторинг регіональних і антропогенних дій в особливо небезпечних зонах і місцях. Він здійснюється в районах аварій і надзвичайних ситуацій.

У Алчевську з великими виробництвами чорної металургії і коксохімії діє міська система моніторингу, що є частиною обласної регіональної системи. Моніторинг МД в промисловому місті підрозділяється на моніторинг: атмосферного повітря, джерел промислових викидів шкідливих забруднюючих речовин в атмосферу, води відкритих водоймищ (міських ставків, річок Білої і Лозової), стічних вод перед скиданням у відкриті водоймища, питної води, підземних вод тощо.

При цьому найважливішою системой спостереження, що значно пов’язана з охороною довкілля, вважається державний соціально-гігієнічний моніторинг (СГМ). Можна стверджувати, що моніторинг довкілля є одним із найважливіших розділів СГМ. Це пов’язано з тим, що довкілля является дуже значним фактором середовища життєдіяльності, що впливає на стан здоров’я населення.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 22.02.2006 р. №182 "Про затвердження Порядку проведення соціально-гігієнічного моніторингу". Однак і на цей час в Україні відсутній конкретний механізм централізованого функціонування державного соціально-гігієнічного моніторингу (СГМ). 

Згідно законодавству, одним із основних напрямків діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби є вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров’я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини. Тому Алчевською міською санепідстанціей на рівні експерименту було розроблено міська програма (проект) упровадження СГМ в м. Алчевську з металургійною та коксохімічною промисловістю.

Автор:  С.В. Капранов 

Кандидат медичних наук за спеціальністью – гігієна, завідуючий відділенням комунальної гігієни та соціально-гігієнічного моніторингу ДЗ «Алчевська міська санітарно-епідеміологічна станція Луганської області», голова секції з атмосферного повітря Луганської обласної організації Українського товариства охорони природи.

Програма передбачає наступні етапи упровадження СГМ, з якими можна познайомитись, зателефонувавши автору у м. Алчевськ, Луганської області, тел. (06442) 2-97-15, 2-23-02, моб.8-050-367-96-86.