#ukrpryroda

ЮВІЛЕЙ ПЕЧЕРИ «ПОПЕЛЮШКА»

12 березня 1977 року у Кривському гіпсовому кар’єрі на південній околи-ці села Подвірне Новоселицького району чернівецькими спелеологами із спелеоклубу «Троглодит» Чернівецької обласної організації Українського товариства охорони природи під керівництвом автора цих рядків була ві-дкрита велетенська печера, віщо названа «Золушкой» («Попелюшкою»). За 40 років досліджень і боротьби за її збереження від руйнування топо-графічно відзнята довжина лабіринту досягла 93 км, що вивело її на третє місце у світі за довжиною серед печер у гіпсах. Нині 30% усієї відомої час-тини єдиного лабіринту знаходиться під територію Молдови, решта 70% і всі подальші перспективи нарощування довжини – під територією Украї-ни. 30.03.1981 р. Постановою Ради Міністрів УРСР № 145 українська час-тина велетенського лабіринту, за поданням спелеологів, була оголошена геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення.

З нагоди круглої річниці спелеоклуб провів урочисте засідання, на якому зібрались і ветерани – першовідкривачі, і представники усіх п’яти поколінь, що зросли на цій печері. Як зазначив у основній доповіді спеле-олог з 45-річним досвідом Віталій Коржик, печера стала базовою для зро-стання і формування спелеоклубу «Троглодит», а на його базі – створення найбільщ активної і бойовитої секції охорони надр та геологічних пам’яток природи обласного товариства Укрприрода. На фактологічній базі печери розвинуті провідні наукові напрямки карстознавства, спелео-логії, спелеомедицини, відпрацьовані новітні методи досліджень та підходи щодо охорони цінних об’єктів підземного простору, внесені зміни у зако-нодавчі документи, розроблена концепція створення міжнародного тури-стсько-рекреаційно-оздоровчого комплексу «Попелюшка». Саме завдяки наполегливості чернівецького спелеоклубу «Троглодит» - юридично неле-галізованій на той час громадській організації з сусідньої республіки у 1985 році вдалось врятувати від знищення оснований лабіринт і зробити те, що не змогли зробити на власній території ні Академія наук, ні Держ-комітет по охороні природи Молдавської РСР.