#ukrpryroda

Чорне море біля одеських берегів залило нафтою

Велике забруднення морських територіальних вод України сталося біля узбережжя Одеської області, повідомляє прокуратура.
Забруднення вод сталося внаслідок аварії теплоходу «Nikolay Bauman», яке прямувало з Туреччини до порту Херсон із вантажем гіпсу та обладнання, і затонуло на відстані 5 кілометрів від нульового кілометру в Чорному морі. В машинному відділенні знаходилось 4 тонни паливно-мастильних матеріалів. За даними прокуратури, площа нафтової плями становить понад 840 тисяч квадратних метрів. Усіх 11-ох членів екіпажу врятували. 

За статтями "забруднення моря" та "порушення правил охорони вод" відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування взято на контроль прокуратури області

Джерело: svidomo.org

Ноосферні засади нової політики розвитку: до 150-річчя В.І.Вернадського

Виповнилося 150 років від дня народження Володимира Івановича Вернадського – нашого великого співвітчизника, першого Президента Академії наук України, вченого-універсаліста, творця ноосферної ідеології, яка має бути покладена в основу нової політики розвитку у XXI столітті. 
В.І.Вернадський ще в студентські роки в одному з рефератів відзначив все зростаючу геологічну силу і роль людини у довкіллі, а в 1922-23 роках ці ідеї, які були вже підкріплені його біохімічними дослідженнями, висловив на лекціях у Сорбонському університеті. 

У 1925 р. у статті, що була опублікована в Парижі, В.І.Вернадський писав: “У біосфері існує велика геологічна, можливо, космічна сила, планетарна дія якої зазвичай не приймається до уваги в уявленнях про космос… Ця сила є розум людини, цілеспрямована і організована воля її як істоти суспільної...“. 

Слово “ноосфера” (від грецького noos – розум) вперше у 1927 р. запропонував французький філософ і математик Едуар Леруа, який разом зі своїм колегою – геологом, палеонтологом і теологом П‘єром Тейяром-де-Шарденом дуже схвально і гаряче сприйняли й підтримали ноосферні ідеї Вернадського, а саме: 
  • людство – це велика геологічна сила; 
  • ця сила є розум і воля людини як істоти соціально організованої; 
  • рівень антропогенних змін довкілля на планеті став настільки потужним, що почав впливати на біогеохімічний метаболізм; 
  • людство могутнішає і все більше відділяється від інших компонентів біосфери, намагаючись ними керувати. 
В.І.Вернадський термін “ноосфера” сприйняв, підтримав і надалі широко використовував у своїх працях. В ідеях ноосфери переплелися і матеріалістичні, і релігійно-філософські, і ідеалістичні погляди на роль і значення людини, людського інтелекту, людської технологічної могутності в житті біосфери і планети в цілому. 

Найбільш глибоке обгрунтування ідеї ноосфери Вернадський дав у своїй фундаментальній науковій праці “Научная мысль как планетное явление». У цій праці ноосфера визначається як “царство розуму” – не тільки наукова думка, але й …всі духовні прояви особистості людини, у тому числі – у релігійній, художній, філософській областях…, у музиці і архітектурі…”. 

Далі пояснюється, що ноосфера складається не тільки з ідеальної, духовно-художньої, але й з матеріальної частини – перетвореної людиною біосфери, у якій під впливом культурної біогеохімічної діяльності глибоко трансформовані природні режими енерго- і масообміну. 

Вернадський стверджував: “ Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупной геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше”. Очевидно, малося на увазі – перебудовувати на краще. 

Одночасно з В.І.Вернадським П.Тейяр-де-Шарден створив свою ноосферну концепцію, яка дещо відрізнялась і була більш ідеалістичною, культурологічною. У своїй науковій праці “Феномен человека” П. Тейяр-де-Шарден стверджував, що з появою людини почалася нова ера на Землі, яка почала “міняти шкіру”, ставати духовною, що з‘являється новий “мислячий пласт, колективний продукт мислення людства”. При цьому культура не протиставляється природі і “дух не суперечить матерії” – вони мисляться у єдності, як органічний і природний наслідок еволюції Всесвіту. 

Він писав: “Вокруг искры первых рефлектирующих сознаний стал разгораться огонь … В конечном итоге пламя охватило всю планету. Только одно истолкование, только одно название в состоянии выразить этот великий феномен – ноосфера … Она действительно новый покров, «мыслящий пласт», который, зародившись в конце третичного периода, разворачивается с тех пор над миром растений и животных – вне биосферы и над ней». 

Згідно тлумачень В.І.Вернадського, ноосфера є вищим етапом розвитку земної природи, результатом спільної, скерованої людиною еволюції природи і суспільства. Біосфера, завдяки розумній діяльності і технічній могутності людини повинна придбати нову функцію – функцію гармонійної стабілізації умов життя на планеті. 

В.І.Вернадський припускав, що у майбутньому людство стане автотрофним, тобто незалежним від органічних ресурсів, які зможе штучно продукувати у потрібних кількостях. Але періоду панування на планеті ноосфери має передувати глибока соціально-економічна реорганізація суспільства, конверсія його свідомості, ціннісної орієнтації. 

Звичайно ж, він не міг навіть припустити, що людство у таких обсягах знищуватиме природні ресурси та екосистеми – нині знищено або докорінно змінено 70 відсотків екосистем на планеті Земля. 

В основі ідеї ноосфери В.І.Вернадського лежить його соціальний оптимізм і впевненість у величезній силі науки, якій, як він вважав, вдасться невдовзі зробити те, що не вдалося філософії, релігії, політиці, а саме – об‘єднати людство. Однак практика ж державотворення показує, що не дуже то й спирається влада на науку, не надає їй необхідної державної підтримки. 

Людство продовжує діяти в рамках старої парадигми економічного зростання і у найближчий час не в змозі відмовитися від нарощування матеріальних благ, що виводить глобальну цивілізацію за межі екологічної рівноваги, викликає у біосфері процеси руйнування, деградації і виникнення непридатних для життя людини умов. 

Напрями вирішення складних проблем, що виникають в процесі еволюції біосфери, В.І.Вернадський вбачав у подальшому розвитку цивілізації. Він зазначав, що ми переживаємо не кризу, яка непокоїть слабкі душі, а визначний перелом наукової думки людства, який відбувається один раз на тисячоліття, переживаємо нові досягнення, яких не бачили покоління наших пращурів. Тримаючись на цьому переламі, охоплюючи поглядом майбутнє, ми повинні пишатись тим, що маємо змогу це пережити, брати участь у побудові такого майбутнього і усвідомити свою відповідальність за майбутнє. 

Ідеологія нової, ноосферної політики розвитку ґрунтується на трьох нероздільних складових: раціональному використанні ресурсів та умов екосистем, що передбачає їх охорону й відтворення; зеленій економіці (зростання не за рахунок збільшення обсягів використання природних ресурсів, а за рахунок інновацій, нових технологій, енергозбереження); справедливому суспільстві (з пануванням демократичних законів, повагою і захистом основних прав і свобод людини та інших живих істот, без бідності, насилля і воєн). 

Ноосферна політика розвитку набуватиме усе більшого значення. Вона орієнтує світову спільноту і окремі країни на врахування законів Всесвіту, на перехід від матеріальних інтересів до культурних, духовних цінностей. 

Академія ноосфери, м. Київ;
 Українське товариство охорони природи
12 березня 2012 року

Битва "зелених" гігантів у Женеві: Гібридний привід проти електричного

Кожна десята машина – з екологічними технологіями. Електрика наступає, але повністю витіснити бензин і дизель поки не може. Електроспортивне авто з шаленою швидкістю і шикарним екстер’єром – вже сьогодні представляє Mercedes. Від нуля до ста кілометрів – менше ніж за чотири секунди, такі показники не всім бензиновим конкурентам під силу. Потужність – від 4 електродвигунів, з ними без підзарядки можна проїхати 250 кілометрів.

Та не потрібно бути мільйонером, щоб стати екологічним водієм. Ось такі міські автомобілі від Renault коштують 10 тисяч доларів, вдень і в заторі протиснуться, і запаркуватися можна де завгодно. А для ночі молодь вибирає авто розроблене з ді-джеєм Девідом Геттою – сусіди не лише почують, а й побачать, яку музику ви слухаєте.

Традиційне сімейне авто – Zoe коштує 25 тисяч доларів. За кермом – футуристичний дисплей, а під капотом одна батарея, яка швидко розганяє далеко понад сто кілометрів за годину.

«Влітку ви проїдете на авто 150 кілометрів, взимку 100, бо батареї розряджаються швидше. Але ми розробляємо машину для країн з холодним кліматом», – каже директор проекту електромобіля Zoe Сімон Луке.

Електромобілі завойовують популярність, бо час зарядки скоротився. Завдяки швейцарським ноу-хау просто вдома батарея буде повною не за 12 годин, як сьогодні, а за 5-6. Окрім того, експрес-електрозаправні станції розміщуватимуть на трасах. Там авто зарядиться за півгодини, а в цей час можна випити каву або піти в крамницю. Тож зникає страх, що далеко на електромобілі не заїдеш.

«Водії скаржаться – різні автовиробники мають різні штекери. Але наші заправки впораються з усіма», – говорить керівник продажів компанії Грінмоушн Крістіан Шмідт.

Зарядити авто у Швейцарії на 65 кіловатів коштує шість доларів. Водночас експерти прогнозують електромобілям максимум 10 відсотків ринку. Бо через кілька років необхідно замінити батареї, а це третина вартості авто.

«Батареї дорогі, хоча й вони трохи дешевшатимуть. Тому наша ставка на практичніші – гібридні двигуни – в автомобілі бензиновий або дизельний, та електро. Вони простіші, а значить надійніші, і споживають мінімум пального», – каже старший віце-президент Volvo Пол Густавсон.

Ось цій Volvo потрібно 3-4 літри дизелю, щоб подолати сто кілометрів. А викиди – 88 грамів на кілометр. Lexus доводить – розкішне і дороге авто не обов’язково шкідливіше. Пального на літр більше, а викидів – на 20 грамів. Натомість розганяється до сотні за вісім секунд, і традиційний шик у салоні. Лише одним порухом пальця можна змінювати температуру в салоні.

«Перевага гібрида – у вас немає батареї взагалі. Енергію для електродвигуна ви отримуєте під час гальмування – це технологія прийшла з формули один. Електродвигун працює, коли ви їдете спокійно, педаль у підлогу – бензиновий. Який з них працює – бачите на дисплеї», – говорить старший менеджер Lexus Етьєн Плас.

Французи не були б французами, якби не вигадали свій шлях. Замість електрики у Citroen гібрид зі стиснутим повітрям.

«Ви їдете, і під капот потрапляє повітря, ми стискаємо його, і воно змушує працювати поршні. Головне – набагато менше викидів у повітря», – каже представник проекту гібриду Citroen Томас д‘Оссі.

Хто ж узагалі не готовий до гібридів, але хоче берегти природу, тому виробники пропонують надзвичайно економні бензинові двигуни, які споживають трохи більше ніж 4 літра бензину на сто кілометрів.Автор: Андрій Гетьман
Джерело: fakty.ictv.ua


Захворюваність на рак у Пекіні через погіршення екології зросла за 10 років на 60%

За останні 10 років захворюваність на онкологічні хвороби в Пекіні зросла на 60%, що пов'язано не в останню чергу з погіршенням екологічної ситуації у 20-мільйонному мегаполісі. Проблему прямої залежності здоров'я людини від погіршення стану довкілля порушив на сесії Всекитайських зборів народних представників депутат, академік китайської Академії наук Чжун Наньшань, передає кореспондент "Укрінформу" у у Китаї.

"За 10 років захворюваність на рак у Пекіні збільшилася майже на 60%. Такий показник вважається дуже високим у світі. Причому його не можна пояснити лише палінням: рівень паління у Пекіні щороку знижується. Якщо збережеться нинішня тенденція розвитку екологічної ситуації, то захворюваність на рак може зрости у геометричній прогресії", - зазначив Наньшань.

Нещодавно, як повідомляло агентство, Китайська академія наук опублікувала результати дослідження спеціальної групи з вивчення причин смогу і його контролю, в якому говориться, що в атмосферному серпанку в Пекіні та ряді інших районів Китаю було виявлено небезпечні азотвмісні органічні тверді частинки у величезній кількості.

Хімічний склад смогу схожий на такий у Лондоні 1952 року і фотохімічний смог, який вперше був помічений у 1940-1950-х роках у Лос-Анджелесі (вуглеводень і діоксид азоту під сильними ультрафіолетовими променями сонця утворюють органічні сполуки подразнюючого характеру, цей процес називається фотохімічною реакцією, внаслідок чого з'являється токсичний смог). У Китаї до цього додалися ще і пил з піском.

Влада обіцяє створити ефективний механізм контролю за викидами в атмосферу шкідливих речовин до 2015 року.

Міністерство охорони навколишнього середовища КНР оприлюднило "Проект технічної політики щодо запобігання забрудненню довкілля та атмосферного повітря зваженими частинками діаметром 2,5 мкм і менше". У ньому передбачається відповідальність урядів на місцях і підприємств за забруднення повітря.

Цього тижня відомство повідомило про запровадження квот на викиди для шести галузей промисловості (вугільної, металургійної, кольорових металів, цементної, нафтохімічної та хімічної) у 47 найбільших промислових містах у 19 провінціях.

Згідно з рейтингом міст за якістю повітря Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед 1802 міст світу найкращим серед китайських міст є адмінцентр південної тропічної провінції Хайнань місто Хайкоу, він посів 273 місце.

Джерело: ukrinform.ua

Вітання з 8 березня

Шановні жінки! 

Від щирого серця вітаємо Вас з Міжнародним жіночим днем 8 березня! 
Бажаємо Вам весни в душі, тепла та затишку в оселі, щастя та любові, здійснення Ваших заповітних мрій! 
Голова Українського товариства охорони природи Шевчук В.Я. 

Кам'яний папір збереже планету

Якщо розбудити будь-кого з нас посеред ночі і запитати... ні, не таблицю множення, а з чого роблять папір - ми, не замислюючись, відповімо: звичайно, з дерева. Але варто поставити те ж запитання компанії «OGAMI» італійському бренду «Gruppo Cartorama», і її співробітники відразу хитро посміхнуться - адже вони створюють свою продукцію не під шумок бензопили, а із природних мінералів! Незважаючи на популярність електронних книг і комп'ютерів, для виробництва книг, щоденників, зошитів і блокнотів щорічно вирубується до 4 мільярдів дерев по всьому світу. Американці досі використовують близько 71 мільйонів тонн паперу на рік, тільки 63% з яких переробляється. Звичайно, розвинені країни вже почали впроваджувати політику економії цінної сировини, переводячи офіси на електронний документообіг і закликаючи населення здавати макулатуру - але поки що ці процеси відбуваються повільніше, ніж хотілося б.

Компанія «OGAMI» вирішила йти в ногу з часом і враховувати зелені тенденції сучасності. Тому вона запропонувала революційний погляд на вирішення проблеми: екологічний папір «Repap» на 80% складається з звичайного карбонату кальцію і на 20% з нетоксичних смол і полімерів. У природі карбонат кальцію зустрічається у вигляді мінералів - кальциту, мармуру, вапняку, арагоніту, ватеріту. Таким чином головний компонент «кам'яного» паперу легко отримати з кам'яних кар'єрів і навіть відходів від будівництва. Цей мінерал використовується і в традиційному виробництві паперу в якості дешевого наповнювача і відбілювача.
Виробничий процес «кам'яного» паперу не вимагає витрат деревини і води, а також застосування хлору, кислот та нафтових продуктів - саме тих компонентів, які роблять відходи паперово-целюлозної промисловості отруйними. «Repap» не потребує спеціальної утилізації, якщо стане не потрібним власнику: біорозкладний матеріал перетвориться в добрива всього через якихось 14-18 місяців. Втім, його можна і здати на переробку: «кам'яний» папір може надалі використовуватися для виробництва продуктів із пластику, причому для цього не доведеться витрачати велику кількість води та енергії.

Незважаючи на свою «жорстку» назву, від якої так і віє сивою давниною, на дотик «Repap» шовковиста і м'яка. Крім того, новинка ні в чому не поступається традиційному паперу, вона абсолютно не боїться води і може бути стерта начисто для багаторазового використання, при цьому не втрачаючи своєї структури. Це не тільки дуже зручно, але й приємно гаманцю!

Тільки уявіть, які можливості це відкриває перед школярами, які зазвичай викидають використані зошити? А якщо використовувати такий блокнот в якості щоденника, то з ним можна не розлучатися довгі роки: виконані справи та минулі дні безслідно зникають, як за помахом чарівної палички. Тільки от все це не чарівництво - а інноваційні технології компанії «OGAMI».


Сьогодні в продаж запущено дві колекції блокнотів з «кам'яного» паперу: в строгій однотонній обкладинці - для ділових людей, і в яскравих тонах - для творчих. Останню серію так само прикрашають суперечливі (як і сама «Repap») цитати великих людей. Наприклад, «Сумніви зростають зі знанням», «Факти - вороги істини» та ін. Змусити людей задуматися про своє життя і заодно майбутнє планети вирішив дизайнер Поль Фрелло (Paul Frello). Придбати ж один такий екземпляр поки можна за $13-15 в залежності від його розмірів.
«OGAMI» була створена для виробництва побутових предметів, які мають свій власний оригінальний стиль та високий рівень продуктивності завдяки використанню інноваційних матеріалів, обробки і технологічних рішень. Більше про асортименті компанії можна дізнатися на сайті: www.ogamicollection.com

Джерело: facepla.net

Забруднення повітря в Південно-Західній Азії

Холодна зимова погода та зростаюча індустріальна економіка Азії та на Близькому Сході в січні цього року створили важкі умови для життєво необхідної людської потреби дихати. Новини з Тегерана, Пекіна та інших міст описують туманне небо з дуже обмеженою видимістю. Наразі діють обмеження на водіння та активний відпочинок, а лікарні заповнені людьми із захворюваннями легенів.
На карті показана концентрація діоксиду азоту (NO2) в атмосфері над південно-західною Азією з 1-8 січня 2013 року. Відтінки помаранчевого кольору відображають відносну поширеність NO2, в той час як сірий колір показує територію з недоступністю точних даних (через сильну хмарність, наприклад). Дані були отримані з допомогою вимірювального обладнання з моніторингу озонового шару (Ozone Monitoring Instrument, OMI), науково-дослідницького супутника Aura, що належить NASA. OMI вимірює видиме та ультрафіолетове світло, яке розсіюється і поглинається земною атмосферою та поверхнею. Наявність в атмосфері NO2 викликає поглинання хвиль певної довжини.


Діоксид азоту є основною складовою забруднення атмосфери, він з'являється в результаті спалювання викопних видів палива легковими та вантажними машинами, електростанціями і заводами. Спалювання палива також призводить до викидів діоксиду сірки та твердих часток. У спеку та великої кількості сонячного світла, викиди NO2 зазвичай призводять до утворення приповерхневого шару озону. Взимку ж, NO2 не викликає великого накопичення озону, проте він довго розсіюється і бере участь у забрудненні надмалими частками. Таким чином, круглий рік діоксид азоту є хорошою основою для забруднень повітря.

Джерело: earthobservatory.nasa.gov

Естонія перша в Європі встановила по всій території зарядки для електромобілів

Маленька Естонія першою в Європі встановила по усій своїй території швидкі зарядні установки для електромобілів. Нині їх 165 на країну, площею у 45 тисяч квадратних кілометрів. Фінансували будівництво мережі АЗС уряд Естонії і Японія, за рахунок купівлі дозволів на атмосферні викиди.
Почали загальнонаціональну програму ELMO – 2011-го, коли 500 електромобілів надали для користування соціальним працівникам, поліцейським і держслужбовцям.
І хоча держава субсидує половину вартості авто, з того часу кількість екологічних машин зросла лише на сотню. Автори програми, сподіваються, що ситуація зміниться у наступні 2 роки.Маленька Естонія першою в Європі встановила по усій своїй території швидкі зарядні установки для електромобілів.

Нині їх 165 на країну, площею у 45 тисяч квадратних кілометрів.

Фінансували будівництво мережі АЗС уряд Естонії і Японія, за рахунок купівлі дозволів на атмосферні викиди.

Почали загальнонаціональну програму ELMO – 2011го, коли 500 електромобілів надали для користування соціальним працівникам, поліцейським і держслужбовцям.

І хоча держава субсидує половину вартості авто, з того часу кількість екологічних машин зросла лише на сотню. Автори програми, сподіваються, що ситуація зміниться у наступні 2 роки.Джерело: fakty.ictv.ua