#ukrpryroda

Звернення Голови Українського товариства охорони природи Шевчука В.Я. з нагоди річниці Товариства


ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! 


Щиро вітаю Вас із 66-річчям від дня офіційного утворення Українського товариства охорони природи – найдавнішої і наймасовішої громадської організації України. 

Багата історія нашого Товариства починає свій відлік від початку організованого громадського руху за охорону природи в Україні, що виник на базі студентського гуртка любителів природи при Харківському університеті, перші збори якого відбулися 1 листопада 1906 року. Саме ця дата вважається початком зародження і провісником утворення Українського товариства охорони природи. 

У 1946 році згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР №1273 від 26 липня 1946 року Українське товариство охорони природи отримало офіційний статус. З 1951 року, після ліквідації головного управління по заповідниках, контроль за діяльністю Товариства було покладено на Академію наук УРСР. З того часу загальний нагляд за станом природи та її охорону стало здійснювати лише Українське товариство охорони природи. 

Сьогодні в структурі Товариства діють Кримська республіканська, 25 обласних, Київська, Севастопольська і Хмельницька міські, 49 міських в областях і 324 районних організацій, що об’єднують більше 14 тисяч первинних організацій і близько 2 млн. громадян. Діють понад 330 Будинків природи, кімнати і куточки природи у первинних організаціях Товариства. Однією з ефективних форм екологічної просвіти населення є навчання через мережу 376 народних університетів “Природа”. Важливим напрямом нашої діяльності є громадський контроль за станом природи, дотриманням екологічних прав громадян та природоохоронного законодавства. 

Незважаючи на негативні наслідки фінансово-економічної кризи, наше Товариство практично не зменшило обсягів проведення повсякденної природоохоронної роботи і здійснює заплановані екологічні заходи згідно з власним Екологічним календарем, який охоплює понад 50 масштабних акцій і природоохоронних заходів різного рівня. 

В центрі уваги первинних організацій Товариства – проведення Всеукраїнських природоохоронних акцій: “День довкілля”, “Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища”, “Всесвітній день землі”, “Чиста Україна – чиста Земля”, громадський рух “За охорону природи” та багато інших корисних справ. 

В Українському товаристві охорони природи на сьогодні функціонує 14 всеукраїнських секцій, а саме: охорони надр та екологічної геології ім. О.С. Щириці (голова – д. т. н., професор Демчишин М.Г.), охорони і раціонального використання земель (голова – к. е. н. Ковалів О.І.), охорони рослинного світу (голова – к. б. н. Новосад В.В.), захисту мисливської фауни і тваринного світу (голова – Дода В.М.), водних ресурсів та атмосферного повітря (голова – Лаврентьєв Г.А.), правових основ природокористування (голова – академік, професор Малишева Н.Р.), природно-заповідних територій (голова – д. б. н., професор Мельник В.І.), екологічної політики і освіти (голова д. г.-м. н., професор Білявський Г.О.), екологічного аудиту та екологізації виробництва (голова – доцент Навроцький В.М.), біологічної та генетичної безпеки (голова – Кондратюк В.В.), з питань змін клімату (голова – Кубланов С.Х.), юнацька (голова – Радченко Т.Д.), з питань відходів та вторинних ресурсів (голова – Маторін Є.М.), ноосферогенезу і гармонійного розвитку Наукової ради НАН України з навколишнього середовища і сталого розвитку (голова – д. е. н., професор Шевчук В.Я.). 
В системі місцевих організацій діють практично у кожній із них до 10 природоохоронних секцій, які розглядають і вирішують важливі, цікаві проблеми місцевого значення. Всеукраїнська секція ім. О. С. Щириці в останні роки практикує на своїх засіданнях розгляд питань про роботу обласних секцій з метою розповсюдження передового досвіду їх роботи. 

Президія Всеукраїнської ради Товариства надає великого значення заохоченню природоохоронного активу. Згідно клопотання Товариства за заслуги перед Українським народом, багаторічну природоохоронну діяльність, високий професіоналізм почесне звання “Заслужений природоохоронець України” Указом Президента України присвоєно відомим почесним членам Товариства О.С. Щириці, І.Л. Сацюку, С.К. Черних, В.І. Королюку. Грамотою Верховної Ради України нагороджені В.М. Москаленко, В.Т. Баришполець, В.І. Мельник, В.В.Новосад, В.М.Навроцький, Н.П.Осокіна, В.М.Осипець, О.С.Шумейко, В.А. Яковлєв, Є.О. Яковлєв, Г.А. Лаврентьєв. 

За багаторічну плідну роботу та з нагоди ювілеїв нагороджені Почесними грамотами обласні та міські організації Товариства та більше 100 активних природоохоронців. За плідну роботу з молоддю Луганська та Чернівецька обласні організації УкрТОП нагороджені Почесними грамотами Товариства. 

Нещодавно свої ювілеї відзначили природоохоронці Закарпаття та Всеукраїнської секції охорони рослинного світу імені Б.В. Заверухи (відповідно 50-річчя та 30-річчя). 

Делеговані представники Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи беруть участь в засіданнях Громадських рад при Мінприроди, Держводгоспі, Держкомземі, Держекоінспекції, Національному агентстві екологічних інвестицій України. 

Під впливом фінансово-економічної кризи, нестабільності державних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, досі не приділяється адекватної уваги державній екологічній політиці. За цих умов ще більше зростає роль громадянського суспільства у формуванні та проведенні національної екологічної політики. 

На ХІІ з’їзді Українського товариства охорони природи затверджена Програма діяльності і розвитку УкрТОП на 2011-2015 роки. В Програмі сформульована головна мета діяльності Товариства – сприяння формуванню громадянського еко-суспільства, реалізації національної екологічної політики, ... виховання дбайливого відношення громадян до природи у сфері виробництва і побуту. 

В Програмі визначені основні пріоритети і програмні цілі Товариства, основні напрямки діяльності УкрТОП та шляхи досягнення програмних цілей. 

Для успішної реалізації основних програмних цілей нам усім необхідно:
  • активно залучати у свої лави на всіх рівнях нових колективних і індивідуальних членів. Терміново вручити членам Товариства індивідуальні членські квитки і організувати згідно Статуту УкрТОП збір щорічних членських внесків; 
  • стати фінансово стійкою організацією, із високим рівнем можливостей, доходів і соціального захисту працівників, ветеранів і членів Товариства; 
  • здійснити програму модернізаційного оновлення Товариства; 
  • цілеспрямовано впливати на формування й реалізацію екологічної, соціальної та економічної політики держави; 
  • формувати і впроваджувати ідеологію ноосферного розвитку й гармонізації життєвих сил людини, родини, суспільства; 
  • бачити сучасну і майбутню перспективу країни й світу, стати відомою й авторитетною організацією в Україні, Європі та у світі. 

Тож вітаючи усіх Вас з черговою річницею від дня офіційного утворення Українського товариства охорони природи, щиро бажаю кожному з Вас і Вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів і радості від життя, нових звитяг і звершень на благо Української природи і держави. 

З повагою ГОЛОВА                                                             В.Я. ШЕВЧУК